با وقوع خشکسالی تولید برق نیروگاههای برقابی در سال جاری با کمبود تولید ۷۰ درصدی مواجه شده اند و در حال حاضر ۷ میلیارد کیلو وات ساعت کمبود تولید دارند.

تعمیرات نیروگاههای حرارتی که طبق برنامه ریزی توانیر قرار بود در فصل پاییز صورت گیرد، در حال انجام است.

بر پایه این گزارش، نیروگاههای حرارتی در فصل تابستان بزرگترین منبع تامین نیروی برق کشور محسوب می شوند و بر این اساس در بالاترین حد استفاده قرار دارند که این امر لزوم انجام تعمیرات و رفع اشکالات احتمالی را در فصل پاییز برای آماده شدن در تابستان آینده را می طلبد.

این گزارش می افزاید:بیشترین بخش انجام تعمیرات نیروگاههای حرارتی در فصل پاییز اتفاق می افتد و بخش اندکی نیز به فصل زمستان موکول می شود.

همچنین، برای رفع کامل عیوب و صدمات احتمالی وارد شده به نیروگاههای حرارتی بخشی دیگر از آخرین بررسی ها و تعمیرات نیز در فصل بهار انجام می شود تا نیروگاهها با به روز رسانی برای استفاده در تابستان هر سال با حداکثر ظرفیت آماده باشند.

تعمیرات هر ساله به شکل های مختلفی از قبیل سالانه و کوتاه مدت انجام می شود؛ ولی در طرف دیگر قضیه تامین انرژی برق برای استفاده مردم بسیار حائز اهمیت است که با شروع فصل سرما و کاهش استفاده از نیروی برق توسط مردم، کاهش تولید برق در نیروگاهها و در نتیجه توازن مصرف با تولید رو به بهبود است.

آخرین گزارش ها حاکی است:در تابستان سال جاری به دلیل وقوع خشکسالی و کاهش چشم گیر ذخایر آبی پشت سدها تولید برق نیروگاههای برقابی با کمبود تولید ۷ میلیارد کیلو وات ساعتی مواجه شده بود که به دلایل ذکر شده این رقم با شروع فصل سرما افزایش نیافته است.

لازم به ذکر است: بخشی ازکمبود برق تولیدی نیروگاههای برقابی در فصل تابستان با افزایش تولید برق در نیروگاههای حرارتی جبران شده بود که در نهایت مردم با کمبودی که به صورت خاموشی ها نمودار شد نیز مواجه شدند.

بر پایه گزارشات و آمار ارائه شده توسط وزارت نیرو، در جریان خاموشی ها در تابستان گذشته ۸/۱ میلیارد کیلو وات ساعت کمبود برق به وجود آمد که تبدیل به خاموشی شد.

بر همین اساس، ۸/۱ میلیارد کیلو وات ساعت کسری برق تا اوایل مهر ماه سال جاری معادل ۵/۱ درصد از کل انرژی مورد نیاز کشور بود که به دلیل کمبود تبدیل به خاموشی شد.

با اتمام خاموشی ها در یک ماه اخیر کمبود ۵/۱ درصدی مصرف برق کشور به ۲/۱ درصد کاهش یافت که حاصل آن وجود برق در منازل و بخش صنعت کشور طی ۲۴ ساعت شبانه روز است.

در هر حال تولید انرژی پیش بینی شده کشور از نیروگاههای برقابی حدود ۲ هزار میلیارد کیلووات ساعت است که تاکنون ۲/۱ هزار میلیارد کیلو وات ساعت آن تولید شده است.

این گزارش حاکی است: نیروگاههای برقابی در سال جاری با کمبود تولید ۷۰ درصدی نیروی برق مواجه شدند که وزارت نیرو برای جبران کمبود تولید نیروی برق میزان تولید نیروگاههای حرارتی را ۱۵ درصد افزایش داد، ولی در این بخش نیز حدود ۵/۱ درصد کمبود نیروی برق تبدیل به خاموشی شد.