وزیر نیرو گفت: «دولت توجه ویژه ای به عملیات سد سازی دارد که در حال حاضر ۱۹ سد در کشور آماده احداث است.» پرویز فتاح در مراسم آغاز به کار فاز جدید طرح انتقال آب به قم گفت: «موضوع آب یکی از دغدغه های جهانی است که این دغدغه در کشور ما نیز وجود دارد.»وی افزود: «میزان بارندگی ها در دنیا ۷۵۰ میلیمتر است که این میزان در ایران تنها ۲۵۰ میلیمتر است و از سوی دیگر سرانه مصرف آب در دنیا هفت هزار و ۶۰۰ مترمکعب در سال است ولی در ایران این رقم به یک هزار و ۹۰۰ متر مکعب در سال می رسد.»وی گفت: «۹۲ درصد آب مصرفی در کشور در بخش کشاورزی، شش درصد در بخش شرب و ۲ درصد نیز در بخش صنعت و متفرقه صرف می شود که این در حالی است که تنها ۷۰ درصد آب در دنیا به بخش کشاورزی اختصاص می یابد.» وزیر نیرو خواستار اصلاح مصرف آب در کشور شد و گفت: «باید این مصرف و فرهنگ استفاده از آب در بخش کشاورزی اصلاح شود تا مشکل کم آبی در این بخش نداشته باشیم.»وی در ادامه با اشاره به طرح پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قم گفت: «در این طرح ۴۰ آبادی و شهر و روستا از نعمت آب برخوردار شده و عدالت نسبت به واگذاری آب به شهرهای مجاور در نظر گرفته شده است.»فتاح گفت: «طی سال های گذشته تنها ۷۵ میلیون تومان به طرح انتقال آب به قم اختصاص یافته بود اما در دولت نهم این میزان به ۱۸۰ میلیارد تومان رسید.»وی با اشاره به عنایت مقام معظم رهبری نسبت به برداشت اعتبار از صندوق ذخیره ارزی گفت: «با این عنایت رهبری می توان گفت این پروژه از نادرترین پروژه هایی است که تا پایان دغدغه پول و اعتبار در آن وجود نخواهد داشت.»فتاح گفت: «با انتقال آب به قم یک نمایش مدیریتی دولت نهم به اجرا درآمده است.»وی در ادامه به توجه دولت در خصوص ایجاد سد در کشور اشاره کرد و گفت: «هم اکنون ۱۹ سد در کشور آماده بهره برداری است و اعتبارات آب از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.»

برنا