با توجه به اینكه میزان تلفات برق در كشور بسیار زیاد است باید تلاش گسترده ای برای كاهش سالانه دو تا سه درصد تلفات برق به كار بسته شود. به گزارش«ایسكانیوز»، محمد بهزاد مدیرعامل جدید شركت توانیر در آیین معارفه خود به عنوان مدیرعامل جدید توانیر تصریح كرد: تلاش گسترده ای برای كاهش تلفات برق باید به كار بسته شود. وی با اشاره به تلفات گسترده برق در ایران تاكید كرد: باید برای كاهش سالانه دو تا سه درصد تلفات برق تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود. مدیر عامل جدید توانیر كه هفته پیش و با صدور حكمی از سوی وزیر نیرو به این سمت منصوب شده است، خاطر نشان كرد: برنامه ریزی در جهت كاهش تلفات، بهینه سازی شبكه های توزیع و توجه به تولید پراكنده از جمله برنامه هایی است كه در این راستا باید صورت گیرد.