در میان جشنواره های هنری، جشنواره فیلم و تئاتر و موسیقی از پیشینه بیشتری برخوردارند و دهه سوم برگزاری خود را، تجربه می كنند.

طی سال های اخیر ضرورت برگزاری جشنواره شعر و هنرهای تجسمی هم احساس شد كه معاونت فرهنگی برای برگزاری این جشنواره شعر دست به كار شد و دو دوره از آن را برگزار كرد كه كلید آن را دكتر صادقی زد و دكتر شالویی هم ادامه آن را دنبال كرد تا به امروز كه اخباری در مورد برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر شنیده می شود.

دكتر شالویی، مدیر دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، در این باره به خراسان می گوید: برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر خیلی دیر اتفاق افتاده است.سرپرست موزه هنرهای معاصردر پاسخ به این سوال خراسان كه چرا در نخستین دوره از برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر تصمیم گرفتید این جشنواره را به شكل بین المللی برگزار كنید، گفت: تلاش بر این است كه چند كشور خارجی در این جشنواره حضور داشته باشند.

رئیس دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، در مورد این كه چرا امسال برخی از رشته های هنرهای تجسمی در جشنواره فجر حضور ندارند؛ گفت: چون نخستین دوره برگزاری جشنواره است و این رخداد هنری به شكل محدودتری برگزار می شود.

وی در ادامه به برنامه های جنبی جشنواره هنرهای تجسمی فجر اشاره كرد و گفت: برنامه هایی چون برگزاری اكسپوی فجر و نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر، از جمله فعالیت هایی است كه قرار است در كنار برگزاری این جشنواره داشته باشیم.

شالویی در مورد خرید آثار هنری و بودجه ای كه به همین منظور تخصیص داده می شود، می گوید: بخشی از بودجه در اختیار مركز هنرهای تجسمی است كه ویژه حمایت از تولیدكنندگان آثار هنری است.هنرمندان باید مورد حمایت واقع شوند و بهترین شاخصه آن خرید آثار هنری آنان است. در واقع این خرید، به برنامه هایی كه در طول سال برگزار می شود، ارتباط دارد، مثل برگزاری بعضی از جشنواره ها و نمایشگاه ها و آثاری كه در همین خصوص به نمایش گذاشته می شود. همین مسئله به سبب تنوع آثار میزان خرید را افزایش یا كاهش می دهد.به همین منظور ردیف مشخصی برای بودجه در نظر گرفته می شود. نحوه خرید آثار هنری، به چند شیوه معمول و متداول است، یكی از طریق نمایشگاه هایی كه بر پا می شود. معمولا كارشناسان هنری ما از این نمایشگاه ها دیدن می كنند. آثاری كه از كیفیت بالایی برخوردارند؛ انتخاب و برای حمایت، معرفی و خریداری می شوند تا در گنجینه موزه نگهداری شوند. بعضی از هنرمندان آثار خود را خلق می كنند و سپس در تعاملی كه با آن ها داریم نسبت به خرید آثار اقدام می كنیم البته هیچ كدام از این اقدامات، برای خرید آثار بدون بررسی كارشناسانه صورت نمی گیرد چون تمام خریدها بر اساس اصولی خاص صورت می گیرد ضمن این كه آیین نامه ای هم برای خرید آثار تدوین شده است.شالویی در خصوص برگزاری اكسپوی هنرهای تجسمی كه با توجه به اعلام چندین باره؛ به تعویق افتاده است گفت: این اكسپو، آذر ماه برگزار می شود.البته موضوع تخصیص نیم درصد از بودجه سازمان های دولتی، برای خرید آثار هنری هنوز حل نشده و قابل پی گیری است این موضوع اكنون به نوعی متوقف شده و جزئیات آن مورد توجه قرار نگرفته است. البته برای احیای آن مكاتباتی انجام داده ایم و مهم تر از همه این كه درصدد و ترغیب دستگاه ها و نهادها در جامعه هستیم تا ضمن بازدید از این اكسپو خرید هم داشته باشند. ما حتی از مشاركت در برپایی حراج آثار هنری، از همكاری سازمان ها استقبال می كنیم.

شالویی در پاسخ به این سوال كه اولویت برنامه هایتان در چه مسیری است، گفت: چند برنامه در اولویت كاری ماست.

اول بحث تمركززدایی از مركز می باشد كه برگزاری دو سالانه ها در راستای همین اقدام است چون استعدادها و علایقی هم در شهرستان ها وجود دارد كه سعی در بروز و نمایش آن داریم؛ مثل جشنواره جوان كه امسال در گرگان برگزار كردیم. مسئله دوم شكوفایی اقتصاد هنرهای تجسمی است كه هنرمندان در این رابطه با معضلات و مشكلات جدی مواجه اند.

از طرفی توجه هنرمندان به حضور در حراج های بین المللی باعث شد تا اقتصاد هنر با ركود جدی مواجه شود.وی در زمینه گسترش حراج و اكسپوهای هنری گفت: علاوه بر جشنواره فجر و رضوی، قصد داریم تا اكسپوهای استانی را هم برنامه ریزی كنیم تا شاهد تحول در اقتصاد هنر باشیم.