آفتاب

حراج پاییزه نیویورک برای ارائه یک میلیارد دلار آثار هنری آغاز شد

حراج پاییزه نیویورک برای ارائه یک میلیارد دلار آثار هنری آغاز شد

با فروش نقاشی آبستره اثر "کازیمیر ماله ویچ" نقاش روسی اوایل قرن بیستم در حراجی "ساثبی" نیویورک به مبلغ ۶۰میلیون دلار ، حراج پاییزه نیویورک آغاز شد.

کد N462735

وبگردی