دکتر موید حسینی صدر تصریح کرد : در زمینه ردیف بودجه برای این سد هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و باید بودجه کافی در سال آینده جهت احداث این سد اختصاص یابد.

وی به بازدید اخیر مدیر کل راه و ترابری آذربایجانغربی از روند اجرایی جاده قطور خوی نیز خبر داد و تصریح کرد : این جاده برابر اعلام مسئولین از ۸۵درصد پیشرفت کاری برخوردار است و طی چند ماه آینده به بهره برداری می رسد .

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی از احداث ۴ دهنه پل بزرگ در این جاده نیز خبرداد و افزود : در ساخت این پل ها برای افزایش سرعت کار از سازه های آهنی و فولادی استفاده خواهد شد .

دکتر صدر به سئوال خود از وزیر صنایع نیز اشاره کرد و گفت : برابر اطلاعاتی که دریافت نموده ایم کارخانجات نساجی خوی به قیمت ۵/۳ میلیارد تومان فروخته شده که تاکنون ۱ میلیارد تومان آن اخذ شده و مابقی آن پرداخت نشده در حالی که ارزش این کارخانجات و کل اموال و دارائی های آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که فقط پول دفتر این کارخانجات در تهران ۴ میلیاردتومان است.

حامد کاظم زاده خوئی