معاون وزیر نیرو در امور حقوقی، مجلس و پشتیبانی از بدهی یكهزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانكاران بخش آب خبر داد و گفت: برهمین اساس، وزارت نیرو در ماه های اخیر نتوانسته است برخی از طرح ها را بموقع به بهره برداری برساند. علی یوسف پور در گفت وگو با مهر خاطر نشان كرد: اگر مجلس و دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومان اضافه بر بودجه های عادی به وزارت نیرو اختصاص دهند، این وزارتخانه می تواند طرح های خود را با سرعت بیشتری به اتمام رساند، ضمن اینكه هم اكنون طرح های بسیار زیادی وجود دارد كه با تزریق پول می توان آنها را به سرعت به بهره برداری رساند.