در سفر دوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان لرستان ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بروجرد در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با مشاركت بخش خصوصی به تصویب رسید.

دكتر مقدسی، نماینده مردم بروجرد در لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت نیروگاه یكی از نیازهای جدی این منطقه است كه با تصویب آن در سفر دوم رئیس جمهوری امید است این مشكل بزودی مرتفع شود. وی افزود: با تخصیص بموقع و مصوبات دور دوم این میزان كاهش خواهد یافت.

وی افزود: مجلس با پیگیری و نظارت بر چگونگی تخصیص اعتبار و پیشرفت مصوبات دولتی این موضوع را پیگیری و مدیران ناكارآمد را به دولت معرفی خواهد كرد تا مصوبات دولت با سرعت بیشتری تحقق پذیرد.

وی با اشاره به ۳۰ هزار نیروی بیكار تحصیلكرده در بروجرد گفت: طبق فرمایشات رهبرمعظم انقلاب تمام احزاب اعم از اصول گرایان و اصلاح طلبان باید برای اجرای عدالت و خدمت به مردم تلاش كنند و مردم باید خواسته ها و مطالبات خود را با مسئولان مطرح و آنها را پیگیری كنند.

مقدسی درباره مصوبات دولتی و تضمین اجرایی آن گفت: مصوبه دولتی در هر دولت و در هر زمانی قابل اجراست و باید تحقق یابد و مجلس این مصوبات و اجرایی شدن آنها را به طور جدی پیگیری خواهد كرد.

در این سفر رئیس جمهور، قرار شد راهكارهایی برای توسعه نیافتگی استان و مشكلات تخصیص اعتبارات دور اول ارائه شود تا تخصیص اعتبارات و ساخت طرح ها به طور كامل صورت پذیرد. وی افزود: دولت دراین سفر بیش از ۱۹۰ مصوبه برای عمران و آبادی استان به تصویب رساند كه تحت تأثیر آن اعتبارات مورد نیاز برای جبران عقب ماندگی تأمین شود و این تخصیص صددرصدی اعتبارات استان معضلی بزرگ برای استان محسوب می شد.

تصویب طرح خط آهن جنوب به غرب كشور، تصویب طرح فرودگاه بروجرد، تصویب كمربندی جدید بروجرد، تأمین اعتبار برای چهار خطه كردن تمام محورهای مواصلاتی، موافقت بااجرای ۲ طرح بزرگ پایین دستی پتروشیمی، ساخت مسكن برای نیازمندان و كمك ۳ میلیارد تومانی برای ساخت و ترمیم مساجد از اهم مصوبات دولت در سفر دوم رئیس جمهور بود.