معاون وزیر نیرو وضعیت تامین سوخت زمستانی نیروگاهها را در شرایط فعلی مطلوب ارزیابی کرد و گفت: وزارت نفت به تعهدات خود عمل کرده است و دیگر نگران تامین سوخت زمستانی نیروگاهها نیستیم.

عباس علی آبادی در مورد تامین سوخت زمستانی نیروگاهها توسط وزارت نفت گفت: موضوع تامین سوخت نیروگاهها از مواردی است که در فصل زمستان برای تمام نیروگاهها در دنیا ایجاد نگرانی و گاهی مشکل می کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اظهار داشت: به طور کلی نگرانی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها در فصل زمستان نگران کننده است ولی با توجه به اینکه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است این نگرانی از بین رفته است.

علی آبادی در بخش دیگری از سخنانش از تلاشهای وزارت نفت و نیرو برای بوجود نیامدن مشکل در بخش تامین سوخت نیروگاهها خبر داد و افزود: در حال حاضر برای مصرف بهینه و مناسب گاز از سوی مردم جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی اطلاع رسانی صورت می گیرد ولی برای جلوگیری از اسراف باید مدیریت مصرف اعمال شود.

وی به تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان در خصوص جلوگیری از بوجود آمدن بحران سوخت سخن گفت و بیان داشت: آنچه که در مورد تامین سوخت نیروگاهها از سوی وزارت نیرو انجام می شود آماده سازی مخازن سوخت است ولی وزارت نفت نیز تاکنون به تعهدات خود در سوخت رسانی به نیروگاهها عمل نموده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: البته وضعیت سوخت نیروگاهها را در فصول سرد سال غیر از اقدام برای تامین سوخت موارد دیگری همچون شدت سرما و میزان مصرف مردم نیز تعیین می کند.

علی آبادی در مورد وضعیت کلی کشور در نحوه استفاده از انرژی گفت: در شرایط فعلی مصرف انرژی در کشور وضعیت مناسبی ندارد ولی باید تلاش شود میزان مصرف انرژیهای مختلف نسبت به سال گذشته رشد نداشته باشد.