سالیانه رقمی معادل ۸۰۰میلیارد تومان زیان حاصل از فروش این کالا زیر قیمت واقعی به وزارت نیرو تحمیل می شود.

"حمید چیت چیان"با بیان اینکه قیمت واقعی آب در هر نقطه از کشور تابع شاخص های متعددی است، گفت: در حال حاضر قیمت واقعی آب در شهرها به ازای هر متر مکعب ۲۵۸ تومان و قیمت آن در روستاها حدود ۳۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب است.

وی ادامه داد: این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر یک متر مکعب آب در شهرها حدود ۸۶ تومان و روستاها حدود ۲۰ تومان است.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به مابه التفاوت ۲۲۰ تومانی قیمت تولید و فروش هر یک متر مکعب آب در کشور افزود: این در حالی که اگر سالانه حدود ۴ میلیارد مترمکعب آب در کشور به فروش برسد این میزان فروش حاکی از وجود زیان ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بخش است.

وی خواستار واقعی شدن قیمت آب در ایران شد و بیان داشت: این رقم ۸۰۰ میلیارد تومانی حاصل هزینه های سرمایه گذاری بوده که برای تولید آب در کشور با فروش قیمت های زیر قیمت واقعی حاصل شده است.