وزیر نیرو گفت: باتوجه به خشكسالی سال جاری فعلا پنج میلیون متر مكعب آب سد لار برای استفاده كشاورزان روانه مازندران شده است.

سید پرویز فتاح در بازدید از سد انحرافی هزار سنگر به آمل در جمع خبرنگاران بابت پرداخت هزینه‌های زیاد مطالعاتی احداث سد منگل كه از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده است گفت: مهم، احداث این سد است نه هزینه‌های انجام شده و اگر هم برای مطالعات آن هزینه‌های زیادی شده جای دوری نرفته است.

وی افزود: مشكل ما در مواردی است كه برای مطالعات اجرای پروژه‌ها هزینه‌ای انجام نمی شود و ناچارا این پروژها به صورت نیمه كاره در دست نظام می ماند.

فتاح با اشاره به اینكه مطالعات خوبی در مسیر هراز برای احداث سد منگل انجام گرفته است خاطرنشان كرد: بند انحرافی هزار سنگر آمل در صورت احداث سد منگل می تواند توزیع و تنظیم آب تا محدوده۹۰ كیلومتر به سمت شمال از این شهرستان را تحت پوشش قرار دهد.

وزیر نیرو با تاكید بر اینكه مطالعات احداث سدها و مكان گزینی آنها به تامل نیاز دارد گفت: خوشبختانه پس از مطالعه همه گزینه‌ها در مسیر هراز منطقه منگل را برای احداث سد انتخاب كردیم.

وی این انتخاب را براساس نظرات كارشناسی و منطق فنی عنوان كرد و افزود: دغدغه‌های نهایی زیست محیطی ناشی از احداث این سد با حضور غیر رسمی رییس سازمان محیط زیست در منگل بررسی شد و خوشبختانه یافته‌های قبلی این سازمان مورد تایید قرار گرفت.

فتاح با بیان اینكه وزارت نیرو اسنادی را برای انطباق این سد با شرایط زیست محیطی به سازمان محیط زیست ارائه خواهد كرد، ادامه داد: در رابطه با احداث جاده انحرافی هراز نیز وزیر راه نكاتی را به ما ارئه داده كه قطعا رعایت می كنیم.

وی نهایی شدن احداث این سد را منوط به طی شدن روال اداری دانست و گفت: سعی می كنیم با هماهنگی مجلس، وزارت راه و سازمان محیط زیست احداث این سد هرچه زودتر آغاز شود.

فتاح درباره توزیع آب سد لار اظهار كرد: بر اساس نیاز آبی كشاورزان۲۰ میلیون متر مكعب سال گذشته به سمت مازندران رها شد ولی باتوجه به خشكسالی سال جاری فعلا پنج میلیون متر مكعب برای استفاده كشاورزان مازندرانی رها كردیم.

وزیر نیرو گفت: توزیع آب برای كشاورزان مازنی فقط به این مقدار محدود نشده و در شرایط نیاز آبی آنها به تدریج مقدار بیشتری را روانه زمین‌های زراعی می كنیم.

وی در پاسخ به این سوال كه چرا مازندران در لیست ۱۴استان خسارت دیده ناشی از خشكسالی قرار نگرفت گفت: اعلام این آمار از سوی سازمان هواشناسی كشور و آنهم در ماه فروردین كه افق بارش بهاره مشخص نبود ارائه شد تا برای توزیع ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اضطراری مقابله با خشكسالی برنامه‌ای را در دستور كار خود قرار دهیم.

فتاح با بیان این‌كه مازندران هم بزودی در ستاد خشكسالی كشور جزء لیست استان‌های خسارت دیده قرار می گیرد افزود: امیدوارم با تصویب بودجه دو هزار میلیارد تومانی در مجلس هشتم كه قرار بود در مجلس قبلی به تصویب برسد بتوانیم تمامی استانها را برای خسارت‌های ناشی از خشكسالی تحت پوشش قرار دهیم.

وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا كه چرا از اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی وزارت نیرو برای مقابله با خشكسالی، ریالی به مازندران نرسید؟ گفت: این قضیه تا آنجائی كه بر عهده من بود بررسی شد تا یك وشش دهم این اعتبار در اختیار استان قرار گیرد.