مدیر عامل شركت توانیر گفت: تمام قبوض صادر شده برق مشتركان بر اساس ضوابط و مجوزهای قانونی بوده است .

محمد علی وحدتی اظهار داشت: ارسال تعدادی از قبوض برق مشتركان به مركز پژوهش‌های مجلس برای بررسی بیشتر در این مركز حاكی از این بود كه مشخص شود هیچ اجحافی در محاسبات مصرف برق در قبوض برخی از مشتركان اعمال نشده است.

وی ادامه داد: مطمئن هستیم كه صدور قبوض برق مشتركان خارج از ضابطه نبوده و صدور هرگونه قبضی با هر میزان مصرف بر اساس ضوابط و مجوزهای قانونی بوده است.

وی گفت: اعمال برخی جریمه‌ها و افزایش مبلغ صادر شده در قبوض به دلیل این بود كه زمستان سال گذشته برخی از مناطق كشور از برق برای گرمایش خود استفاده می‌كردند.

وحدتی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا برخی از مشتركان بیشتر از الگوی مصرف، مصرف برق داشته باشند بنابراین دولت تصمیم گرفت مبالغ اضافی قبوض برق این مناطق را دریافت نكند.

مدیر عامل شركت توانیر خاطر نشان كرد: دولت مصوبه بخشودگی این مبالغ اضافی را از مشتركان برق به وزارت نیرو ابلاغ كرد و ما نیز باید این مصوبه را در قبوض های بعدی اعمال كنیم.

وحدتی در خصوص رشد قیمت برق و اعمال آن بر روی قبوض گفت: مصوبه‌ای در قانون بودجه بود كه سال گذشته ۱۰ درصد نسبت به سال ۸۵ قیمت برق افزایش یابد و مشتركان كه بالای الگوی مصرف، برق مصرف می‌كردند مشمول نرخ‌های سنگین تری می‌شدند به همین دلیل برخی از قبض‌های دوره قبل زمانی كه بیشتر از الگوی مصرف، برق مصرف كرده بودند، هزینه قبوض آنها بیش از پیش بود.