مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: جدا كردن آب لوله‌كشی غیر شرب از آب تصفیه‌ شده برای صرفه‌جویی در هزینه‌های آماده سازی آب شرب، بسیار هزینه بر و تقریبا غیر ممكن است.

داوود ملایی اظهار داشت: تفكیك آب لوله‌كشی غیر شرب از آب تصفیه ‌شده در تهران به دلیل طولانی بودن شبكه لوله‌كشی آب بسیار هزینه‌بر و مشكل است.

وی ادامه داد: شبكه آب تهران دارای بیش از ۹ هزارو ۵۰۰ كیلومتر است كه لوله‌گذاری و لوله كشی مجدد برای تفكیك آب غیر شرب از آب شرب تقریبا غیر ممكن است.

ملایی گفت: لوله‌كشی مجدد و تفكیك آب تصیفه شده و شرب تقریبا با مخالفت‌های برخی نهادها مثل شهرداری مواجه است.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص احتمال افزایش نیترات در آب تهران اظهار داشت: شركت آب و فاضلاب استان تهران دارای آزمایشگاه‌های سنجش كیفیت آب‌های زیرزمینی است، بنابراین همواره نظارت عالی بر كیفیت آب استان تهران صورت می‌گیرد و جای نگرانی نیست.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با بیان این كه امسال نزولات جوی در سراسر كشور نسبت به سال گذشته كم‌تر بوده است، گفت:شركت آب و فاضلاب استان تهران امسال برای جمعیت ۱۴ میلیون نفری استان تهران كه ۱۲ میلیون نفر آن در شهر تهران سكونت دارند، یك میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب تامین و توزیع خواهد كرد كه ۶۵۰ میلیون متر مكعب آب آن از آب‌های سطحی و یك میلیارد متر مكعب باقیمانده از آب‌های زیرزمینی باید تامین شود.