در صورتی كه نشود روزانه ۲۰۰ مگاوات صرفه جویی داشته باشیم از اوایل خرداد ماه تا اواخر مرداد ماه روزانه دو تا ۱۹ ساعت خاموشی در سراسر استان هرمزگان به وجود خواهد آمد. به گزارش ایسنا، محمد صادق وجدانی مدیر عامل شركت توزیع برق هرمزگان در جلسه شیوه تامین برق در۶ ماهه نخست سال جاری افزود: با توجه به كاهش بارندگی و خشكسالی كه در سالهای اخیر اتفاق افتاده باعث كاهش آبهای پشت سدها گردید همچون سد دز روبروی رودخانه كارون كه حدود ۳۰ متر كاهش داشته است. وجدانی تصریح كرد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از تولید برق نیروگاههای برق آبی كاهش یافته است كه با توجه به مصرف پیك سراسری در زمان اوج مصرف در تابستان حدود چهار هزار كیلووات كمبود پیش بینی می شود. وی میزان صرفه جویی در مصرف برق جهت تامین كمبود تولید برق را۱۰ درصد عنوان و بیان كرد: در سال گذشته اوج مصرف برق در هرمزگان یك هزار و۵۵۰ مگاوات بود و پیش بینی می كنیم با توجه به روند رو به مصرف وافزایش مشتركین این پیك بار به یك هزار و ۸۰۰ مگاوات خواهد رسید واگر۱۰ درصد كاهش داشته باشیم باید ۲۰۰ مگاوات صرفه جویی كنیم. مدیرعامل شركت توزیع برق اظهار كرد: كاهش۵۰ درصد روشنایی معابر شهری، جاده ها، پاركها و میادین استفاده از لامپهای كم مصرف،هماهنگی با صنایع و مصرف كنندگان بزرگ در جابجایی مصرف بار در زمان اوج مصرف از برنامه هایی است كه بزودی انجام خواهد شد. وی صرفه جویی مشتركین در كاهش مصرف برق را ضروری دانست و افزود: در صورتی كه مشتركین در زمان اوج مصرف كه از ساعت ۱۳ تا ۱۸ و ۱۹ تا ۲۳ شب است كاهش مصرف داشته باشیم مطمئنا با خاموشی روبرو نخواهیم شد.