پیش از اینکه بحران قطعی مکرر برق گریبان مردم را بگیرد وزیر نیرو ، به گونه ایی دیگر سخن گفت امروز طور دیگر!

پرویز فتاح سال گذشته در سفر به ارومیه گفته بود: اراده دولت برای توسعه صادرات انرژی برق به کشور های همسایه جدی است چرا که نسبت به صادرات نفت و گاز ، ارزش افزود بالاتری دارد.

او همچنین از تفاهم نامه جدید ایران و ترکیه خبر داده و گفته بود: مطابق این تفاهم نامه ، حدود شش هزار مگاوات برق به این کشور از طریق استان آذربایجان غربی "صادر" می شود که در سال اول ترکیه خواهان هزار مگاوات برق است .

اما امروز که سوء مدیریت انرژی در کشور ، قطعی های روزانه برق را باعث و صدای اعتراض مردم را بلند کرده است ، وزیر نیرو ، که تا دیروز از صادرات برق و ارزش افزوده آن و عزم دولت از این عرصه سخن می گفت ، با فراموش کردن همه گفته های خویش چنین گفت که ایران اصلاً صادرات یکسویه برق ندارد و درست به همان میزان صادرات ، واردات برق داریم و تراز صادرات برق و واردات در حد صفر است و ... .

او که قبلاً از ارزش افزوده بالای برق و سودی که از این رهگذر نصیب کشور می شود سخن گفته بود ، اکنون می گوید :با کشور هایی که با آنها برق را رد و بدل میکنیم ,هیچ تبادل پولی نداریم .

فتاح که سال گذشته تفاهم نامه همکاری بین ایران و ترکیه برای "صدور" برق را به عنوان دستاورد وزارت نیرو به رخ رسانه ها کشیده بود، اینک ، آن سخن را نیز فراموش کرده و مدعی است : ما به ترکیه صادرات نداریم ، فقط برق ترکمنستان را به ترکیه "ترانزیت" می کنیم!

مقایسه سخنان اخیر وزیر نیرو که واحد مرکزی خبر آن را گزارش کرده ، با ادعاهای سال گذشته وی که در روزنامه رسالت چاپ شده است، نشان میدهد عدم احترام به شعور مردم ،در قاموس برخی مسوولان ، جایگاه ویژه ای دارد!

فتاح، تا دیروز دم از صادرات برق و موفقیت های وزارتخانه اش در این باب و این که چه سودی نصیب کشور می شود می زند ولی امروز که مردم به استناد همان حرفها می گویند "وقتی خودمان نیاز داریم ، صادرات چرا؟!" به راحتی پاسخ می دهد که ما صادرات نداریم ! همه چیز در حد صفر است و پولی هم ردو بدل نمی شود؟

به راستی چگونه است وقتی سخن از فعالیت های یک وزارتخانه می شود ، وزیر در تبیین شاهکارهای وزارتخانه اش دم از صادرات می زند و با افتخار از تفاهم نامه صدور برق به ترکیه سخن می گوید ولی وقتی بحران برق فراگیر می شود ، آن همه ادعاهای صادراتی را "صفر" می نامد و حتی "صادرات" برق به ترکیه را نیز به " ترانزیت" تقلیل می دهد؟! صادرات کجا و ترانزیت کجا؟!

● این تناقضات یعنی چه آقای فتاح؟!

اگر نمی دانید، بدانید که در عصر رسانه ، حتی اگر حافظه ها را هم نادیده بگیریم ، چیزی به نام "آرشیو" وجود دارد که می تواند به راحتی چند کلیک ، تناقضات گفتاری را آشکار کند و نقاب از چهره مسوولانی بردارد که با مردم روراست نیستند.

اما گذشته از اظهارات متناقض وزیر درباره صادرات برق ، توجیهات جدید او در باب قطعی های مکرر برق نیز بسیار نا امید کننده است و در واقع اعترافی به بی تدبیری وزارت نیروست .

به خبر زیر که واحد مرکزی خبر ، امروزآن را منتشر کرده است دقت کنید:

" وزیر نیرو گفت: به مردم کشورمان اطمینان می دهیم که تمام صنعت برق امسال برای جلوگیری از کمبود برق و خاموشی ها بسیج شده است.

پرویز فتاح که پس از جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: وزارت نیرو سرگرم عقد قراردادهایی با بخش خصوصی است تا از ابزارها و توانایی های این بخش برای افزایش تولید برق استفاده کند.

وی همچنین گفت: در حال حاضر در صنعت برق هیچ ظرفیت معطلی نداریم و روند افزایش تولید همچنان ادامه دارد."

جالب است ! وزیر نیرو ، درست در میانه بحران برق و قطعی های مکرر ، مژده می دهد که سرگرم عقد قراردادهایی با بخش خصوصی است تا از ابزارها و توانایی های این بخش برای افزایش تولید برق استفاده کند.

این سخن نشان می دهد که "آینده نگری" عنصر مفقود شده وزارت نیروست وگرنه ، به جای امروز که مردم با قطعی های مکرر برق مواجه و در عذاب اند، می بایست از مدت ها قبل ، به فکر افزایش تولید می افتادند و قراردادهای ادعایی خود با بخش خصوصی را منعقد می کردند نه اینکه حالا که قطعی برق داد مردم را در آورده است ، به یادشان بیفتد که باید تولید را افزایش دهند!

وزیر نیرو همچنین ادعا می کند:"در صنعت برق هیچ ظرفیت معطلی نداریم " و در همین حال می گوید: "روند افزایش تولید همچنان ادامه دارد." و "وزارت نیرو سرگرم عقد قراردادهایی با بخش خصوصی است تا از ابزارها و توانایی های این بخش برای افزایش تولید برق استفاده کند" ؛ آیا این دو جمله اخیر ناقض ادعای اولیه وزیر نیست و نشان نمی دهد که برخلاف ادعای وی که "در صنعت برق هیچ ظرفیت معطلی نداریم" ، کلی ظرفیت خالی در این بخش داریم که روند تولید - به قول وزیر- رو به افزایش است و تازه ، بخش خصوصی هم می تواند به این پروسه کمک کند؟!

این تناقضات و سوء تدبیرها ، حاکی از آن است که ریشه اصلی قطعی های مکرر برق ، نه خشکسالی است و نه توطئه آمریکا و استکبار جهانی، بلکه وقتی "آینده نگری" جای خود را به تکرار ماجرای "نوشدارو بعد از مرگ سهراب" بدهد و روزمرگی ها بر مجموعه ای حاکم شود ، وضعیت همین می شود که هست و اگر غیر از این بود ، جای تعجب داشت .

عصر ایران

علی بخشی