عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: عمده مشكل تامین برق در زمان پیك مصرف است زیرا نیروگاهها در این زمان، در تامین برق با مشكل مواجه می‌شوند.

محمود جورابیان توضیح داد: در صورت عدم صرفه‌جویی، بروز خاموشی‌ها و قطع برق اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل كاهش۴۰ تا ۵۰ متری آب پشت سدها و رسیدن به نقطه بحرانی، نیروگاههای برق آبی با مشكل تولید برق مواجه هستند. عملا در این شرایط نیروگاههای برق آبی بطور كامل نمی‌توانند برق مورد نیاز را تامین كنند و با محدودیت در تولید برق مواجه می‌شوند.

جورابیان تصریح كرد: در این شرایط نیروگاههای گازی و حرارتی باید با حداكثر ظرفیت خود برای تامین برق فعال شوند. در صورتی كه شش واحد نیروگاه رامین بطور كامل در مدار قرار گیرد می‌توان با تولید هزار و۸۰۰ مگاوات ساعت تا دو هزار مگاوات ساعت برق تا حدودی كمبود برق را جبران كرد.

وی ادامه داد: دو واحد نیروگاه گازی آبادان و یك واحد نیروگاه زرگان نیز در مدار تولید برق قرار دارند.

جورابیان خاطرنشان كرد: با توجه به وجود خشكسالی، مصرف كنندگان خانگی باید توجه ویژه‌ای به استفاده بهینه در مصرف برق داشته باشند تا حداقل خاموشیها را در تابستان شاهد باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان كرد: تغییر ساعات كار اداره‌ها و اصناف می‌تواند نقش موثری در كاهش بار در زمانهای پیك مصرف داشته باشد. صنایع نیز می‌توانند با كاهش تولید نقش موثری در صرفه جویی مصرف برق ایفا كنند.