استاندار اصفهان برآورد اولیه زیان های ناشی از خشكسالی استان اصفهان را ۷۴۷ میلیارد تومان اعلام كرد. سیدمرتضی بختیاری در جلسه شورای اداری استان در محل تالار شهروند اصفهان با بیان این مطلب افزود: این رقم مربوط به برآورد ۴۵ روز است و تبعات بعدی ناشی از این خشكسالی مشخص نیست. وی افزود: باید با فرهنگ صرفه جویی از بحران موجود كه نخستین و آخرین هم نخواهد بود، گذر كنیم. وی همچنین از پرت ۵۰ درصدی آب در استان اصفهان، گلایه كرد و خواستار صرفه جویی و بهره برداری بهینه از آب شد