مشتركین می توانند در صورت بروز خسارت وارده به وسایل برقی ناشی از نوسانات برق، مراتب را به كلیه ادارات توزیع برق منطقه خود اعلام كنند.

« حمیدرضا حكمت»مدیر روابط عمومی شركت توزیع برق گیلان درگفت وگو با ایرنا با تاكید دوباره بر استفاده از دستگاه های محافظ برق برای جلوگیری از بروز خسارتها، گفت: پس از اعلان خسارت توسط مشتركین وبررسی آن توسط كارشناسان اداره برق، خسارت مشتركین براساس ضوابط تعیین شده پرداخت می شود. مردم در روزهای اخیر با وجود افزایش دمای هوا، شاهد قطع مكرر برق در رشت مركز استان گیلان و سایر مناطق این استان، هستند. این مساله علاوه بر ایجاد خاموشی های برق، باعث شده تا فعالیت برخی از ادارات، واحدهای تجاری و حتی خودپردازهای بانكها و ارائه خدمات به مشتریان بانك ها نیز مختل گردد. گرچه به نظر می رسد این قطعی برق در سراسر استانها اعمال می شود، اما در كنار مشكلات ناشی از خاموشی های برق، نگرانی مردم بیشتر از بابت خسارت وارده به دستگاه های برقی آنان، براثر نوسانات و قطع مكرر برق است.