وزیر منابع آب عراق و وزیر مشاور در امور تجارت خارجی تركیه امروز، در آنكارا باهمدیگر دیدار و گفتگو كردند.

به نقل از روزنامه ترك زبان ینی شفق ، یكی از مهتمرین موضوعهای كه در این دیدار بر آن تاكید شد افزایش میزان آب صادراتی تركیه به عراق بود.

وزیر عراقی در این باره گفت : تركیه به تعهدات خود درباره صادرات آب ضروری به عراق در سالهای گذشته عمل كرد .

وی افزود : امسال عراق با خشكسالی روبرو شده است و بدین سبب ما از آنكارا آب زیادی می خواهیم.

در همین حال وزیر ترك هم با تاكید بر اینكه كشورش درصد گسترش روابط تجاری با عراق است افزود : هدف ما این است كه حجم مبادلات تجاری با عراق را تا پایان سال جاری به ۵ میلیارد دلار برسانیم.

وزیر منابع آب عراق در این سفر حامل پیام ویژه "نوری مالكی" نخست وزیر عراق به رجب طیب اردوغان همتای ترك وی نیز است .