قیمت‌گذاری آثار هنری در قالب نشست تخصصی اقتصاد هنر با حضور كارشناس علم اقتصاد و منتقد هنری در مؤسسه فرهنگی و هنری صبا بررسی شد.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا، این مجموعه در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی و پژوهشی خود كه مقوله اقتصاد هنر را با حضور صاحب‌نظران و كارشناسان هنری و اقتصادی كشور دنبال می كند، این بار نیز میزبان تیمور محمدی ( منتقد هنر و كارشناس اقتصاد ) بود تا با ارائه مدل‌های تحلیلی،نمودار و استناد به شاخص‌ها و متغیرهای آماری و ریاضی،نحوه قیمت گذاری آثار هنری را براساس مدل عرضه و تقاضا در علم اقتصاد بررسی كند.

در این نشست تیمور محمدی با اشاره به این نكته كه از جمله مباحث مهم هنر معاصر، نحوه، روند و مكانیزم‌های حاكم بر قیمت گذاری آثار هنری است كه قطعاً بر كیفیت تولید و خلاقیت هنرمندان مؤثر است خاطر نشان كرد: معیار و عیار تعیین بهای آثار هنری دارای مشخصه‌های خاصی است كه با قیمت گذاری سایر كالاها تفاوت دارد.

وی با بیان اینكه هر بازاری قواعدی دارد كه در كل تابع منطق عرضه و تقاضاست از منظر علم اقتصاد كالاها را در مقیاس: خانواده، بنگاه اقتصادی و نیز بازار تحلیل كرد و عوامل مؤثر بر تقاضای آثار نقاشی را بر شمرد.

وی به عواملی از قبیل قیمت اثر، نوع اثر، نام،اعتبار و شهرت هنرمند، تمركز و پوشش رسانه‌ای بر آثار هنرمند، عرضه آثار در نمایشگاهی معتبر در داخل و خارج، سطح و وضع معیشتی مخاطبان و متقاضیان هنر، پیش بینی مرگ هنرمند، تعداد و فراوانی هنر دوستان، بازدهی سرمایه گذاری روی سایر دارایی‌ها، قیمت مورد انتظار اثر در آینده،‌ قیمت آثار سایر هنرمندان و ... اشاره كرد و سپس به ذكر عواملی پرداخت كه به نحو خاص بر فرآیند تقاضای آثار نقاشی اثر گذارند.

محمدی، آنگاه به مسئله برآورد مدل تعیین قیمت اشاره كرد و شواهد و مصادیقی از نظام عرضه و تقاضا و نوسانات و تحولات آن در تعیین قیمت و حتی در فرآیند ارائه و خلق اثر را عنوان كرد.

از جمله مواردی كه وی مطرح كرد، بررسی داده‌های پژوهشی در خصوص وسیله نقاشی، ابعاد، قیمت مبادله، سال تولد و مرگ هنرمند و همچنین تفاوت بین آثار هنری نقاشان عادی و ستارگان نقاشی بود.

در ادامه سخنران، به بررسی مبادله آثار هنری هنرمند پس از مرگ و در سال‌های اولیه پس از فوت وی پرداخت.

مؤسسه فرهنگی هنری صبا نشست‌ها و همایش‌های پژوهشی خود را با محوریت اقتصاد هنر با دعوت از هنرمندان، صاحب‌نظران و اساتید هنر و اقتصاد دانان و كارشناسان اقتصادی كشور همچنان ادامه خواهدداد.