نقاشی سه بعدی "فرانسیسکو دگویا" هنرمند اسپانیایی قرار است که در حراجی کریستی در لندن درماه جولای (تیر) به نمایش گذاشته شود.

به نقل از بی بی سی؛ نقاشی سه بعدی که توسط "فرانسیسکو دگویا" هنرمند اسپانیایی کشیده شده بود و همگان تصور می کردند که مفقود شده است قرار است در حراجی کریستی در لندن به فروش برسد و برای اولین بار طی ۱۳۱ سال به نمایش گذاشته شود.

بر اساس این گزارش این نقاشی در یک کلکسیون شخصی در سوییس کشف شد و انتظار می رود که در حراجی کریستی که ماه جولای (تیر) برگزار می شود بیش از ۳ میلیون پوند فروخته شود.

این گزارش افزود: نقاشی سه طرحی "فرانسیسکو دگویا" از زمانی که ۱۰۵ نقاشی او در سال ۱۸۷۷ درحراجی ای در پاریس فروخته شد ، مفقود شد و کسی این نقاشی او را ندید.

این نقاشی سه طرحی "فرانسیسکو دگویا" مردی را نشان می دهد که در مقابل صلیبی نشسته و به دعا کردن مشغول است و توبه می کند.