یك منبع آگاه در وزارت نیرو گفت: تقسیم بندی‌های خاموشی برق در تهران انجام شده و به احتمال زیاد هر خانواری روزانه بین یك تا سه ساعت خاموشی برق را تجربه خواهد كرد.

این منبع آگاه اظهار داشت: تقسیم‌بندی‌های خاموشی برق برای نقاط مختلف تهران انجام شده و برخی از مناطق در روز و برخی از مناطق در شب بین یك ساعت تا سه ساعت خاموشی برق خواهند داشت.

این منبع آگاه با بیان اینكه این وضعیت چرخشی خواهد بود افزود: علی‌رغم اینكه بارها به مشتركان برق هشدار داده شده كه برای جلوگیری از خاموشی برق باید ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد اما خبرها حاكی از این است كه این صرفه‌جویی انجام نشده است و ناگزیر هستیم برای جبران كمبود تولید برق خاموشی اعمال كنیم.

وی ادامه داد:تقسیم‌بندی نقاط مختلف تهران برای خاموشی برق به گونه ای است كه برخی از نقاط كه مراكز تجاری در آن منطقه بیشتر است در ساعات پایانی و مناطق مسكونی در طول روز خاموشی داشته باشند البته این وضعیت چرخشی است و تغییر می كند.