شركت‌های پیمانكار برق طرف قرارداد با شركت‌های برق منطقه‌ای و وزارت نیرو بخشی از مطالبات خود را دریافت كردند.

شركت‌های پیمانكاری برق كه ماههاست از شركت‌های برق منطقه‌ای و وزارت نیرو طلب دارند سرانجام توانستند بخشی از مطالبات خود را كه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود دریافت كنند.

بنابراین گزارش، بدهی وزارت نیرو به شركت‌های پیمانكار برق بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است اما بحثی كه شركت‌‌های پیمانكاری برق علاوه بر این بدهی مطرح می‌كنند تاخیر در پرداخت این مطالبات و متضرر شدن شركت‌های پیمانكاری برق است بنابراین آنها ادعا می كنند كه علاوه بر این بدهی ها باید وزارت نیرو ، متضرر شدن آنها را نیز در نظر بگیرد.

● مدیرعامل توانیر:پرداخت بدهی شركت‌های برق به پیمانكاران

مدیرعامل شركت توانیر نیز با تایید این خبر به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: بانك مركزی بخشی از منابعی را كه بابت مابه‌التفاوت بدهی‌های شركت‌های برق به پیمانكاران بود را پرداخت كرده است كه قائدتا از طریق شركت‌های برق منطقه‌ای به شركت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است.

وی افزود: پرداخت بخش دیگر این مطالبات در دست انجام است كه امیدواریم بانك مركزی این منابع را به موقع پرداخت كند تا شركت‌های برق بتوانند مابقی بدهی خود را به پیمانكاران پرداخت كنند.