وزیر نیرو از تصویب پیشنهاد وزارتخانه متبوعش مبنی بر اختصاص ۵ درصد از اعتبارت عمرانی وزارتخانه ها برای مقابله با خشكسالی در دولت خبر داد. پرویز فتاح در خصوص عدم موافقت نمایندگان مجلس هفتم با دو فوریت لایحه دولت برای برداشت ۲۰۰۰میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی در راستای مبارزه با خشكسالی گفت: لایحه ارائه شده به مجلس، مربوط به كل دولت و تمامی دستگاه های دست اندركار است، البته آنچه كه در توان دولت است به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان، در استانداری ها و استانها در حال توزیع و جذب است. وزیر نیرو افزود: وزارت نیرو پیشنهادی را به دولت ارائه كرده كه بر مبنای آن، دولت اجازه دهد ۵ درصد از سرجمع منابع عمرانی وزارتخانه هایی نظیر وزارت نیرو صرف امور خشكسالی شود، این ۵ درصد مجوزی بوده كه دولت نیز در حدود اختیارات قانونی خود دارد. وی تصریح كرد: وزارت نیرو انجام امور خشكسالی را منوط به دریافت اعتبارات مربوط به لایحه دو هزار میلیارد ریالی ندانسته و به كار خود ادامه می دهد.

به گفته فتاح، برای بیمه محصولات كشاورزی نیز در اولین جلسه سال جدید، از سوی دولت مواردی مصوب و ابلاغ شده و می توان گفت كه هیچ كاری منوط به تصویب این لایحه از سوی مجلس و ابلاغ به دولت نبوده است. وی تصریح كرد: هم اكنون دولت در حوزه وزارت نیرو و سایر حوزه ها اقداماتی را برای مقابله با خسارات خشكسالی در دستور كار دارد، اگر این لایحه نیز مصوب شود، بخشی مربوط به كشاورزی و خسارات محصولات كشاورزان تعلق می گیرد و بخشی دیگر نیز در راه توسعه مسائل مربوط به آب شرب و بحثهای بهداشتی صرف خواهد شد. فتاح گفت: درواقع وزارت نیرو با اقدامات خود بدهكاری برای دولت ایجاد می كند و البته چاره ای نیز وجود ندارد، به هرحال ما خواستار تصویب این لایحه در مجلس هفتم بودیم تا سریعا این مصوبه برای پیاده سازی اهداف مقابله با خشكسالی ابلاغ شود.

• خروج آبهای مشكوك به نیتراته از مدار

همچنین فتاح افزود: در شبكه، برق تولیدی قابل ذخیره شدن نیست و اگر زیاد برق تولید و آن را به شبكه وارد كنیم، فركانس از ۵۰ هرتز بالاتر می رود و در نتیجه باعث اختلال در شبكه می شود. وی میزان اوج مصرف امسال را ۳۷ هزارمگاوات پیش بینی كرد و افزود: تولید ما در حال حاضر ۳۱ هزار و ۸۰۰ مگاوات است و فكر می كنم تا اوایل تیرماه بتوانیم تولید را به ۳۵ هزارمگاوات برسانیم. فتاح اظهار كرد: ما نمی توانیم بیش تر از ۳۷ هزار مگاوات برق تولید كنیم و تنها راه برای مواجه نشدن با خاموشی، همان صرفه جویی مردم، ادارات، دستگاه ها و صنایع است. وی خاطرنشان كرد: اگر فركانس شبكه بیش از ۰‎/۳ افت كند، شبكه خود به خود خاموش خواهد شد و ما نیز در صورت عدم صرفه جویی راه دیگری جز اعمال خاموشی نداریم. وزیر نیرو در پاسخ به این سؤال ایسنا كه پیگیری وزارت نیرو در مورد وجود نیترات در آب تهران در چه مرحله ای است؟ اظهار كرد: بخش عمده آب تهران از سدهای لتیان، كرج، لار و طالقان تأمین می شود كه آب این سدها اصلاً نیترات ندارد. فتاح ادامه داد: بخشی از آب تهران - حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد - از چاه ها تأمین می شود كه این چاه ها در كل استان تهران پراكنده هستند و در مواقعی فاضلاب های شهری به چاه راه پیدا می كنند كه ما به محض شناسایی، آن چاه را می بندیم و در جایی دیگر كه می دانیم فاقد نیترات است چاه می زنیم و تاكنون نیز تمام چاه هایی كه مشكوك به نیتراته بوده اند را از مدار خارج كرده ایم.