كودكان ایرانی در كارگاه احمد نادعلیان احمد نادعلیان هنرمند هنرمحیطی در كارت‌های دعوت نمایشگاهی كه پس از هفت سال برپا كرده است، بر حضور كودكان تاكید و كودكان را دعوت كرده تا از این نمایشگاه بازدید كنند. در جریان برپایی نمایشگاه كه بخش عمده و غالب آثار آن شكسته شده هستند،‌ از ساعت ۱۷ تا ۱۹، نادعلیان در قالب یك كارگاه با عنوان «ما می‌خواهیم زنده بمانیم» با الهام از طراحی كودكان حجاری ‌می‌كند. این كارگاه و نمایشگاه تا هفتم خردادماه سال‌جاری در نگارخانه ماه‌مهر ادامه دارد.