در حالی‌که روابط عمومی برق تهران پس از پی‌گیری‌های فراوان هیچ پاسخی در ارتباط با خاموشی برخی از مناطق تهران در ساعات مختلف و نسبتاً منظم ارائه ننموده و سیستم توزیع نیز منکر هرگونه خاموشی ناشی از کمبود برق در تهران می‌باشد، برق برخی از مناطق تهران در طول روز برای چند ساعت قطع می‌باشد.

این در حالی است که قطع بدون برنامه‌ریزی قبلی و اطلاع‌رسانی مناسب خسارت سنگینی به واحدهای خدماتی و اجرائی بخش خصوصی و دولتی وارد می‌نماید.

رویه نامطلوب انکار مشکلات و یا کمبودها و تحمیل آن به مردم بدون اطلاع‌رسانی مناسب برای برنامه‌ریزی متقابل واحدهای خدماتی و اجرائی کشور خصوصاً در مورد کمبود آب و برق در تابستان امسال موجب نارضایتی بیشتر مردم از دولت و سایر مراکز خدماتی که بدون نیروی برق قادر به انجام وظیفه نمی‌باشند خواهند شد.

بدیهی است که خسارت‌های ناشی از بی‌برنامگی وزارت نیرو می‌بایست جبران و رویه‌ای مناسب جهت طرح شکایت و پیگیری مطالبات در اختیار مردم و سازمان‌ها قرار گیرد. سیستم رویه‌های موجود تنها به ثبت مکالمات و انتقال آن بسنده کرده و توان پاسخگوئی مناسب را ندارند.

هادی فلاحیان