مؤسسه فرهنگی هنری صبا در مجموعه نشست های تخصصی خود، در خصوص «اقتصاد هنر» این‌بار نیز برنامه‌ویژه‌ای را با همین عنوان برگزار می‌كند.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر، این مؤسسه در ادامه سلسله نشستها و میزگردهای پژوهشی خود كه با عنوان "اقتصاد هنر" و با حضور صاحبنظران و كارشناسان این حوزه، با هدف بحث و آسیب شناسی عمیقتر یكی از جدی ترین مباحث امروز هنر ایران برگزار می كند، این بار نشستی را با سخنرانی دكتر محمدی مدرس و منتقد هنری با همین عنوان، برپا خواهد كرد.

این صاحبنظر هنری در سخنرانی خود به نحوه تعیین قیمت آثار هنری در بازارهای هنری، و مطالعه موردی تعیین قیمت آثار نقاشی می پردازد.

مؤسسه فرهنگی هنری صبا در راستای تثبیت مقوله اقتصاد هنر و طرح جدی و تخصصی این مساله در فضای هنری امروز ایران از سال گذشته با ساماندهی و اجرای پروژه هایی در ابعاد كشوری در این عرصه گام برداشته است و همچنان با اعلام برگزاری قریب‌الوقوع دو اكسپوی خوشنویسی و عكاسی پیشتاز است.

این مؤسسه همچنین با برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و میزگردهای پژوهشی می‌كوشد تا ابعاد و دامنه‌های نظری، تحلیلی ، راهكارها و موانع این مقوله را در فضای هنر و اقتصاد كنونی كشورمان از زبان صاحبنظران به معرض نقد و سنجش بگذارد.

سخنرانی دكتر محمدی با موضوع اقتصاد هنر روز سه شنبه ۷ خرداد ماه ، ساعت ۳۰/۱۶ ، در سالن سینماتك مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.