احد مظفری کاکاوند گفت: در تمام دنیا نمایشگاه های نقاشی، مجسمه سازی، گل مرغ، برجسته کاری داشته ام و آثارم در تمامی موزه های دنیا وجوددارد ولی متاسفانه برخی جاها یا با پاک کردن اسم و یا پاک نکردن اسمم آثارم را به عنوان جنس آنتیک می فروشند.

احد مظفری کاکاوند گفت: مدتها در زمینه گویش ها ، خلق و خو و آداب و رسوم تحقیق کردم و به شهرهای مختلف رفتم تا درباره گویش و سنن مردم ایران اطلاعات بدست آورم، و در طی این سفرها با زبان خط میخی و نزدیکی آن با گویش های برخی نقاط ایران آشنا شدم.

وی درخصوص تاریخ هنر قدیمی گل مرغ و برجسته کاری اظهار داشت: گل مرغ به صورت تزئینی از دوره ساسانی شروع شد در صورتی که ما گل مرغ را از زمان های قبل از ساسانی در کتیبه ها و طاق بستان داشتیم، گل مرغ چند مکتب دارد مثل مکتب شیراز، مکتب تبریز، مکتب اصفهان، مکتب قزوین و مکتب تهران و این هنر در دوره زندیه به اوج خود رسید و در دوره قاجاریه تاثیری از هنر غرب گرفت ولی در ادامه مکتب هرات است.

برجسته کاری در سفال از دوره صفویه و قاجاریه است و مدتی رونق خود را از دست داد و در زمان شاه سلطان حسین در زنجان کار روی معرق و کاشی رونق گرفت و مشهور شد.

مظفری کاکاوند در پایان سخنان خود افزود: ایرانیان نباید هویت خود را فراموش کنند بنابراین باید مطالعه کنند و نسبت به گذشتگان خود آگاه باشند و برای حفظ سنت ها تلاش کنند تا فرهنگ و هنر ایرانی باقی بماند.

نگارستان آثار به هنرمندان و کارشناسان و اساتید هنری و مربیان هنر و سازمان آموزش و پرورش مناطق تهران اعلام می دارد احد مظفری کاکاوند با انتقال بیش از نیم قرن تجربه خود در چند جلسه کوتاه درخصوص ساخت رنگ های سنتی و تکنیک خود از تاریخ چهارم خردادتا ۲۲ خرداد میزبان علاقمندان هنر است.