مؤسسه هنری بوتانیكال واقع در نیویورك بزرگترین مجسمه های «هنری مور» را در باغ آن مؤسسه به نمایش خواهد گذاشت. «هنری مور» به سبب ساخت مجسمه های برنزی غول پیكر شهرت دارد. او از بسیاری از عناصر طبیعی در آثارش الهام می گرفت و شیفته تنوع طبیعت بود. «هنری مور» معتقد بود كه قرار دادن مجسمه هایش در فضای سبز آخرین مرحله ساخت آنهاست. وی در مقاله ای با عنوان «انرژی اشكال» گفته بود: «مناظر طبیعی برای من همواره منبع انرژی بوده اند. من متوجه شده ام كه هر عنصری در طبیعت می تواند سرچشمه احساس رضایت بی پایانی باشد. درختان، شاخه ها، علف ها و بافت های طبیعی، همه و همه . .. طبیعت نمایشگاه بی بدیلی از رنگ ها و فرم هاست.»

این نمایشگاه با نمایش ۲۰ مجسمه در باغ مؤسسه هنری بوتانیكال همزمان با زمان شكوفه دهی گل ها آغاز به كار خواهد كرد و در كنار آن یك كارگاه برای كودكان برای ساخت مجسمه در نظر گرفته شده است كه با الهام از آثار مور به خلق اثر بپردازند. مجسمه های غول پیكر «مور» از روز ۲۴ ماه می سال جاری تا دوم نوامبر، مهمان فضای سبز این مؤسسه خواهند بود.