مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: قیمت تمام شده آب در شهرها بسیار بالاتر از محاسبه آن بر روی قبوض است، بنابراین می‌توان گفت كه قیمت واقعی آب از مشتركان دریافت نمی‌شود.

داوود ملایی افزود: قیمت تمام شده آب در شهرها به ازای هر متر مكعب بالغ بر ۱۳۶۹ ریال است اما محاسبه همین آب بر روی قبوض به ازای هر متر مكعب ۸۳۵ ریال است پس این تفاوت قیمت نشان می‌دهد كه همواره قیمت واقعی آب دریافت نمی‌شود.

وی با بیان اینكه الگوی مصرف اب در تهران ۱۸متر مكعب است گفت: برای كاهش مصرف آب ادارات دولتی، آب بهای این ادارات قرار است بر اساس قیمت تمام شده آب محاسبه شود كه امیدواریم این محاسبه تا حدودی مصرف آب را بهینه كند.

ملایی مجموع آب به حساب نیامده (هدرروی) در استان تهران را ۵/۲۶ درصد اعلام كرد و افزود:‌براساس برنامه شركتهای آب و فاضلاب مكلف هستند كه هر سال یك درصد از میزان هدر رفت آب را كاهش دهند هر چند باید اذعان كرد كه این میزان هدرروی مجاز و استاندارد است.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در خصوص احتمال جیره‌بندی آب گفت:جیره بندی آب در استان تهران منتفی است چرا كه تجربه نشان داده است كه در صورت اعمال جیره‌بندی، مردم اقدام به ذخیره آب كرده و اتفاقا مصرف آب افزایش پیدا كرده است.‌