جلسه توجیهی پیگیری اجرای بخشنامه دولت در خصوص استفاده از لامپ های كم مصرف در ساختمان های دولتی – عمومی در معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو برگزار می‌شود.

به نقل از واحد ارتباطات سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، در جهت اجرای بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر جایگزینی لامپ‌های كم مصرف با لامپ های التهابی (رشته ای) و پرمصرف در تمام دستگاههای اجرایی كشور، نمایندگان ۴۰ شركت توزیع نیروی برق در نشستی توجیهی به منظور اجرای هرچه بهتر این بخشنامه شركت خواهند كرد.

قرار است در این نشست، آمار تعداد لامپ های كم مصرف استفاده شده در ادارات دولتی هر استان را تهیه و به منظور توسعه موضوع، هماهنگی لازم به عمل آید.

براساس این گزارش، از آنجا كه بیشترین میزان برق كشور در بخش روشنایی به مصرف می‌رسد، اجرای این بخشنامه كمك قابل توجهی به كاهش مصرف برق خواهد كرد به طوریكه با تعویض هر لامپ كم مصرف با لامپ رشته‌ای حدود ۶۵ وات كاهش مصرف ایجاد خواهد شد.