مدیر عامل شركت توانیر گفت: وزارت نفت و نیرو برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در تابستان و تكمیل مخازن سوخت نیروگاهها برای فصل سرد به توافق رسیدند.

محمد علی وحدتی اظهار داشت: وزارت نیرو هر چند وقت یكبار با وزارت نفت جلسات هماهنگی تشكیل می‌دهد و امسال هم دومین جلسه میان وزرای نفت و نیرو تشكیل شد كه عمده مسائل مطرح شده در جلسه مزبور هماهنگی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها بود.

وی افزود: همانطور كه مستحضر هستید امسال به دلیل كاهش بارش‌ها تولید برق در نیروگاه‌های برق آبی كاهش داشته است، بنابراین علاوه بر این موضوع نیروگاه‌ها سالانه افزایش متعارف ۵ درصدی مصرف سوخت را تجربه می‌كنند.

وی ادامه داد: پس برای جبران این موضوع نیروگاه‌ها با سوخت گاز و مایع تولید انرژی كردند كه در این مدت حدود ۲۲ درصد افزایش مصرف سوخت را شاهد بودیم.

وحدتی گفت: در جلسه‌ای كه میان وزارت نفت و نیرو انجام شد خوشبختانه هماهنگی های خوبی در جهت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها در فصل تابستان و تكمیل مخازن سوخت نیروگاه‌ها برای فصل سرد صورت گرفت.

● گازرسانی به نیروگاه‌های جدید

مدیر عامل شركت توانیر با بیان اینكه در فصل تابستان فرصتی است كه مخازن سوخت مایع نیروگاه را تكمیل كنیم خاطر نشان كرد: در جلسه مزبور بحث گاز رسانی به نیروگاه‌های جدید هم مطرح شد كه خوشبختانه توافقات خوبی صورت گرفت كه به نیروگاه‌های جدیدی كه در حال حاضر از سوخت مایع استفاده می‌كنند سوخت‌رسانی تسریع شود و تا آنجایی كه مقدور است به جای سوخت مایع از گاز طبیعی استفاده كنند.

وحدتی افزود: به طور خاص قرار شد به نیروگاه عسلویه‌ طی ۱۰ روز آینده گازرسانی صورت گیرد و البته سوخت‌رسانی به چند نیروگاه دیگر مثل نیروگاه فردوسی مشهد و سبلان اردبیل نیز تسریع شود.