مدیرعامل شركت آب و فاضلاب خوزستان برای مقابله با خشكسالی اعلام آمادگی كرد. محسن پویا با بیان اینكه بنا بر اعلام سازمان آب و برق ذخیره آب شهرها نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد كاهش داشت، گفت: شركت آب و فاضلاب استان با تشكیل ستاد ویژه مقابله با خشكسالی برنامه های خود را در دو بخش كمی و كیفی آب متمركز كرده است. وی افزود: سیاست كمی شركت این است كه ابتدا در كنار منابع اصلی آب شهرها، منابع آب دیگری را شناسایی كنیم كه در این زمینه حفر چاه حتی در مناطق جنوبی استان را در دستور كار قرار داده ایم. وی گام بعدی این شركت را حفظ كیفیت منابع آب در یك سطح كیفی استاندارد عنوان كرد. رئیس هیأت مدیره شركت آب و فاضلاب خوزستان نیز در ادامه برنامه های دیگر این شركت برای مقابله با خشكسالی را برشمرد و خاطرنشان كرد: خرید و نصب ۲۵ دستگاه آب شیرین كن با ظرفیت پنج هزار متر مكعب در شبانه روز و حفر و تجهیز ۲۵ حلقه چاه، اصلاح آبگیر و ایستگاه پمپاژ آب شهرهای آبادان، خرمشهر، مینوشهر، هندیجان، دشت آزادگان، تهیه و تعمیر ۴۵ دستگاه دیزل ژنراتور جهت تأمین برق اضطراری و تهیه ۱۷۰ مخزن ثابت و متحرك، توسعه و به روزرسانی تأسیسات آب شرب از شوشتر به آبادان، خرمشهر و شادگان، از جمله این برنامه هاست. وی افزود: ساماندهی بخش خصوصی و تأمین و توزیع آب شرب، ساماندهی سامانه های حمل آب، قطار و تانكر، شناسایی منابع آب، زوم بندی شبكه آب، جداسازی شبكه های برق تأسیسات و مدیریت مصرف نیز از عمده برنامه های این شركت برای مقابله با خشكسالی طی امسال است.