مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران گفت: آهنگ رشد نیروگاه‌های وارد مدار شده توسط بخش خصوصی سرعت گرفته و قرار است تا تمام نیروگاه‌ها از سال ۸۹ توسط بخش خصوصی‌ وارد مدار شود.

محمد بهزاد با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: آهنگ رشد نیروگاه‌های وارد مدار بهره‌برداری شده به شبكه سراسری برق توسط بخش خصوصی و غیر دولتی در حال سرعت گرفتن و افزایش است.

وی ادامه داد: در سال ۸۵ از ۳۲۳۴ مگاوات برق وارد مدار شده ۲۵۴۷ مگاوات توسط دولتی‌ها بود و ۲۱ درصد این میزان توسط بخش خصوصی وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی گفت: در سال ۸۶ از ۳۲۱۱ مگاواتی كه وارد مدار بهره برداری شبكه سراسری برق شده حدود ۵/۳۹ درصد توسط بخش خصوصی و غیر دولیت بود بنابراین نتیجه‌ می‌گیریم كه آهنگ ورود نیروگاه‌های خصوصی در حال سرعت گرفتن است.

بهزاد افزود: رشد این آهنگ به گونه‌ای است كه در برنامه پنجم توسعه تمامی واحدها توسط بخش غیر دولتی و خصوص وارد مدار خواهد شد.

● عمل به ۱۰۰ درصد تعهدات

وی گفت: سازمان توسعه برق ایران در سال گذشته ۲۵ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۳۲۱۱ مگاوات را با شبكه سراسری سنكرون( متصل) و علاوه بر این ۴۸۸ كیلومتر خطوط انتقال انرژی از مسجد سلیمان به اهواز،آبادان به شلمچه و مشهد به سرخس ایجاد كرد.

بهزاد افزود: از سال ۷۵ كه سازمان توسعه برق تاسیس شد و تا پایان سال ۸۶ و دو ماهه اول سال ۸۷ بالغ بر ۲۰ هزار و ۶۴۳ مگاوات نیروگاه وارد مدار بهره‌برداری شد و در طول برنامه چهارم از سال ۸۴ تاكنون و تا پایان سال گذشته ۸۶۸۵ مگاوات به نیروگاه‌های حرارتی اضافه شده است كه ۴۱ درصد كل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های حرارتی است.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران گفت: در ۱۰۰ سال اول بعد از انقلاب ۶۶۵۷ مگاوات به ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور اضافه شد و از سال ۶۸ تا ۷۳ نیز ۶ هزار و ۷۳۲ مگاوات به این ظرفیت افزوده شد.

وی افزود: از سال ۷۴ تا ۸۳ نیز ۱۶ هزار و ۸۸۷ مگاوات و از سال ۸۴ تا ۸۶ یعنی سه سال برنامه چهارم ۱۲ هزار و ۲۱۷ مگاوات به ظرفیت نصب شده كشور افزوده شد.

بهزاد در ادامه گفت: در مجموع از سال ۵۷ تا سال ۸۶ حدود ۴۲ هزار و ۴۹۳ مگاوات به ظرفیت نصب شده كشور اضافه شده است.

بهزاد تاكید كرد: از سال ۵۷ تا ۸۶ رشد متوسط سالانه ظرفیت نصب شده نیروگاهی سالانه ۷ درصد بود اما از سال ۸۴ تا ۸۶ این ظرفیت رشد ۱۱ درصدی دانست.

به گفته وی، ۲۵ درصد كل ظرفیت نصب شده برق كشور در طول ۳ سال اول برنامه چهارم نصب شد.

● تحقق ۱۷ هزار مگاوات برنامه چهارم یك سال زودتر از برنامه

بهزاد گفت: در ۳ سال گذشته ۳ هزار و ۲۱۲ مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شده است و در طول برنامه چهارم ۱۷ هزار مگاوات توسط كل وزارت نیرو وارد مدار شد كه اگر ۴۸۰۰ مگاوات امسال وارد مدار شود می‌توان گفت ۱۷ هزار مگاوات برنامه چهارم یك سال زودتر از پایان برنامه چهارم محقق شده است.

● خودكفایی ۱۰۰ درصدی ساخت تجهیزات نیروگاهی

بهزاد در خصوص خودكفایی تجهیزات نیروگاهی گفت: در سیستم توزیع برق ۱۰۰ درصد تجهیزات نیروگاهی توسط صنعتگران داخلی ساخته می‌شود البته ۹۷ درصد سیستم انتقال، ۹۹ درصد خطوط انتقال برق و ۸۵ درصد سیستم تولید برق توسط صنعتگران داخلی تولید می‌شود.

● بدهی‌های پیمانكاران پرداخت شد

وی در خصوص بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانكاران گفت: بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانكاران از محل بند ج تبصره ۱۱ تا حدودی یعنی ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

بهزاد در پاسخ به تاثیر تحریم‌ها بر ساخت نیروگاه‌ها گفت: وارد مدار شدن نیروگاه‌ها حاكی از این است كه تحریم‌ها اثر جدی بر روی ساخت نیروگاه‌ها نداشته است.