نماینده لاهیجان در مجلس گفت:برای مقابله با كم آبی و بی‌آبی حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

ایرج ندیمی ‌افزود: دولت برای مقابله با آثار سوء خشكسالی لوایحی را به مجلس ارائه كرد، كه اولا در حد نیاز نیست، خسارت بیش از این لوایح است، ثانیا دولت بدون حمایت مجلس ره به جایی نمی‌برد.

نماینده لاهیجان گفت: چون لوایح دولت برای مقابله با خشكسالی كافی نیست، نمایندگان طرح دو فوریت مقابله با خشكسالی داده‌اند و هم اكنون در مجلس مطرح است، باید در این راستا به فوریت بررسی شود.

وی گفت: كشاورزان در سال جاری مشكلات قابل توجهی دارند و بدون تصویب لوایح موثر و پوشش بیمه‌ای نمی‌توان با آثار خشكسالی سرمای سال گذشته مقابله كرد.

نماینده لاهیجان در مجلس افزود: بر اساس برآورد، ‌میزان خسارت خشكسالی و سرمازدگی در سال زراعی جاری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی كه لوایح دولت حداكثر ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین در صورت تصویب كل لایحه دولت یك دهم خسارات تامین می‌شود.

ندیمی خسارت به كشاورزان مربوط به موارد بیمه‌ای نیست، خود تعطیل شدن كاشت محصول هم خسارتی است كه در قالب عدم‌النفع ظاهر می‌شود، بیكاری كشاورز در فصل تولید یكی دیگر از موارد خسارت به كشاورزی است.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: برخی كشاورزان در شرایط كنونی امكان كشت و كار و حتی توان تهیه ماشین‌آلات كشاورزری ندارند، ‌بنابراین علاوه بر تاثیر در كاهش تولید، باعث بیكاری كشاورزان و كارگران مزرعه و مهاجرت آنها به شهر می‌شود.

ندیمی گفت: یك كشاورز از هر هكتار شالیكاری ۲ تا ۴ تن برنج برداشت می‌كرد كه با بروز خشكسالی و كاهش كشت، درآمد كشاورز در هر هكتار حدود ۹ میلیون تومان كاهش می‌یابد.

ندیمی گفت: در حالی كه حجم خسارات كشاورزی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان است، فقط ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصول كشاورزی تعلق می‌گیرد، آن هم به محصولاتی پرداخت می‌شود كه پوشش بیمه‌ای داشته‌اند.

نماینده لاهیجان برآورد كرد: برای مقابله با كم آبی و بی‌آبی حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی گفت: متاسفانه هواشناسی آمار غیر واقعی از بارندگی ارائه كرده و وزارت نیرو هم بر اساس آن گزارش و درخواست جهاد كشاورزی آب ذخیره برخی سدها را زودتر به روی كشاورزان باز كردند كه باعث خالی شدن برخی سدها شده است.