آفتاب

اجرای ۱۵ طرح آبرسانی در روستاهای بانه

اجرای ۱۵ طرح آبرسانی در روستاهای بانه

طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان بانه اجرا شده است.

کد N383315

وبگردی