طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان بانه اجرا شده است. بایزید مصطفایی، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان بانه در همایش علمی و آموزشی بهداشت آب آشامیدنی و نحوه كلرزنی مخازن آب آشامیدنی كه در روستاهای شهرستان بانه برگزار شد گفت: این همایش به منظور افزایش توان علمی آبداران در زمینه بهداشت آب آشامیدنی روستایی و نحوه كلرزنی مخازن آب برگزار شده است. وی با اشاره به ضرورت تأمین و استفاده از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در روستاها، شیوه های اصولی كلرزنی، دفع فاضلاب و سالم سازی آب آشامیدنی را زیر بنای سلامت و بهداشت روستاییان عنوان كرد. مصطفایی اظهار داشت: ۱۵ طرح ساخت شبكه های آبرسانی، تكمیل، توسعه و تأمین آب در روستاهای شهرستان بانه با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال در سال گذشته به بهره برداری رسید.