معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: دولت با تشكیل ستاد كاهش اثرات خشكسالی كارها را با سرعت و قوت بیشتری جلو می‌برد.

به نقل از شبكه خبری آب ایران، رسول زرگر در جلسه مدیران ارشد آب وزارت نیرو در خصوص اعتبارات خشكسالی گفت: ستاد كاهش اثرات خشكسالی به مسئولیت معاون اجرایی وزیر كشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، رئیس هواشناسی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر صنایع فعالیت می‌كند و كارگروههای این ستاد نیز در وزارت كشور به دبیری وزیر كشور مباحث را دنبال می‌كنند.

وی افزود: اعتبارات خشكسالی ۲۳۰ میلیارد تومان مربوط به صندوق بیمه كشاورزی پیش‌بینی شده است و همچنین ۲۵۰ میلیارد تومان از اقدامات اضطراری و ۵۰ درصد از بودجه‌های عمرانی و دستگاهها هم مصوب شده كه به این امر تخصیص داده شده است.

وی در ادامه گفت: اما آنچه تصویب شده ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است كه برای ۱۴ استان كه بیشترین خسارات را دارند در مرحله اول پیش‌بینی شده و برای ۱۶ استان مابقی هم ۵۰ میلیارد تومان توصیه شده است.

به گفته وی، برای استان فارس ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های اضطراری آب و ۵ میلیارد تومان برای تجهیزات و ماشین‌آلات است.

زرگر از حسن توجه رئیس جمهور نسبت به مسایل آب كشور بعنوان یك نكته مهم نام برد و افزود: رئیس جمهوری در جلسه اخیر

نكاتی را مورد توجه قرار دادند از جمله اینكه از مدیریت آب كشور انتظار دارند كه طرح‌های جدید را طراحی و اجرا كنند.