مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از تاسیس دومین واحد بخش گاز نیروگاه برق اردبیل با ظرفیت ۱۵۹ مگاوات و به فاصله کمتر از دو ماه از سنکرون واحد نخست خبر داد .

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد در همین زمینه راه اندازی واحد دوم این پروژه را بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود : با سنکرون این واحد به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات ،بخشی از نیاز برق منطقه شمال غرب کشور تامین می شود و در عین حال بر پایداری شبکه سراسری برق کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت .

بهزاد در عین حال با یادآوری این که واحد نخست این طرح در آخرین روزهای سال گذشته با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد ، تصریح کرد : واحد دوم این طرح در کمتر از دو ماه راه اندازی شده است .

وی با اشاره اینکه بخش گاز این طرح در ۴ واحد ۱۵۹ مگاواتی در حال ساخت است ، اظهار داشت : با راه اندازی هر ۴ واحد ، ظرفیت تولید برق نیروگاه اردبیل به ۶۳۶ مگاوات افزایش خواهد یافت .

بهزاد با اشاره به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی عملیات اجرایی نیروگاه اردبیل ، ابراز امیدواری کرد که واحد سوم این طرح نیز براساس برنامه زمان بندی وارد مدار شود .

رئیس هیئت مدیره سازمان توسعه برق ایران در ادامه به اهداف ساخت این طرح پرداخت و گفت : افزایش زمینه های اشتغال و رشد صنعت در منطقه شمال غرب ، تامین بخشی از تقاضای شبکه سراسری برق کشور و افزایش پایداری شبکه شمال غرب و شبکه سراسری برق کشور از جمله اهداف اجرای این طرح به شمار می رود .

بهزاد بکارگیری تجهیزات ساخت داخل در نیروگاه اردبیل را از جمله ویژگی های این طرح دانست و افزود : ساخت نیروگاه اردبیل می تواند تاثیر بسزایی در توسعه صنعتی استان و منطقه شمال غرب کشور داشته باشد .

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران با اشاره به نزدیک شدن به فصل اوج و افزایش مصرف ، نقش مردم را در کاهش مصرف برق بسیار موثر دانست و از انان خواست با صرفه جویی و مصرف بهینه ، وزارت نیرو را در خدمت رسانی هر چه بهتر یاری کنند.