مدیرعامل آب منطقه ای مازندران میزان پیشرفت فیزیكی طرح آبرسانی به شهر ساری را ۴۷ درصد اعلام كرد.

عزیزالله براری در نشست با منتخبان مردم ساری در مجلس هشتم شورای اسلامی، میزان اعتبار تخصیصی امسال برای اجرای این طرح را ۲۰ میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: برای تكمیل طرح آبرسانی به شهر ساری به اعتبارات بیشتری نیاز است. وی میزان اعتبار مورد نیاز برای تكمیل طرح عنوان شده را ۳۷۰ میلیارد ریال عنوان كرد و یادآور شد: طرح آبرسانی به شهر ساری از جمله مصوبات سفر رئیس جمهوری به مازندران است و آب مورد نیاز اجرای این طرح از طریق سد شهید رجایی تأمین می شود. وی اظهار داشت: در مازندران سالانه ۳۶۰ میلیون مترمكعب آب ذخیره می شود كه این میزان دو برابر ظرفیت سدهای در دست بهره برداری است بنابراین ضروری است برای حفظ و نگهداری تأسیسات مهم منابع آبی، اعتبار مستقلی برای بازسازی و لایروبی آب بندان های استان از سوی مجلس تخصیص یابد.

منتخب مردم ساری در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بروز پدیده خشكسالی دركشور گفت: در چنین وضعی مهم ترین دغدغه مردم تأمین آب مورد نیاز است و به منظور كاهش مشكلات موجود مسئولان باید تمهیدات لازم در این زمینه را در نظر بگیرند.

رمضان شجاعی اظهار امیدواری كرد تا با تعامل بیشتر مسئولان و توانمندی دستگاه های اجرایی، مشكلات مربوط به آب استان به طور اساسی رفع شود.