درپی ماموریت حداد عادل به احمد توكلی برای پیگیری افزایش قیمت برق، قائم مقام شركت توزیع برق تهران گفت: قیمت برق به هیچ عنوان تغییر نكرده و افزایش نیافته و همانند روش‌های سال قبل بر روی قبوض اعمال می‌شود.

حبیب ترابی اظهار داشت: موضوع افزایش قیمت برق و اعمال آن بر روی قبوض مشتركین صحت نداشته و تعرفه برق همانند دوره سال قبل بر روی قبوض اعمال می‌شود.

وی تاكید كرد: از مشتركان برق تقاضا می‌شود كه در فصل تابستان الگوی مصرف را رعایت كنند تا دچار كمبود برق و یا خاموشی احتمالی نشویم.

ترابی با بیان اینكه مصرف برق در تهران حدود ۱۰ درصد رشد داشته است گفت: ۴۹ درصد برق مصرفی مربوط به مشتركان خانگی و حدود ۱۸ درصد مربوط به مشتركان واحدهای تجاری است.

اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام كرده بود، در پی وصول برخی گزارش‌های مردمی در خصوص افزایش بی‌سابقه و فراتر از قانون قیمت گاز و برق مصرفی خانوارها و تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی این موضوع، حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی به احمد توكلی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماموریت داد تا موضوع را بررسی و در صورت صحت راه حلی برای آن پیشنهاد نماید.