معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا با اشاره به تهیه طرحهای اضطراری برای ۱۲۰ شهر و ۶ هزار روستا، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرحها را ۱۵۰۰ میلیارد ریال ذكر كرد. رسول زرگر در گفت وگو با مهر گفت: تمام تلاش مدیران آب كشور و تاكید وزیر نیرو بر این است كه شرایط جیره بندی و سهمیه بندی در شهرها فراهم نشود و كلیه اقدامات نیز بر این اساس صورت می گیرد. معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا افزود: بر اساس برآوردها با كمبود ۱۰ درصدی منابع آب مواجه هستیم كه با مصرف بهینه به درست و منطبق با الگوی مصرف این ۱۰ درصد كاهش را باید جبران كنیم. وی ابراز امیدواری كرد كه بحران خشكسالی را با كمترین خسارت سپری كنیم. زرگر در خصوص الگوی مصرف آب شرب در كشور گفت: در یك خانوار متوسط در فصل تابستان ۱۸ تا ۲۴ متر مكعب در ماه است كه در فصل تابستان (۴ ماه) ۵ متر مكعب به این میزان اضافه می شود كه رقم به ۲۳ تا ۲۹ متر مكعب در ماه می رسد. وی خاطرنشان كرد: ۵۷ درصد مردم زیر الگوی مصرف و در حد این الگو مصرف می كنند ، ضمن اینكه ۳۶ درصد تا دو برابر الگو و ۷درصد بیش از ۲ برابر الگو مصرف می كنند كه در صورت عدم رعایت مصرف از سوی گروه سوم ، آب آنها قطع خواهد شد.