به دلیل كاهش نزولات آسمانی بروز خشكسالی و كمبود آب آشامیدنی در این منطقه، آب برخی روستاهای شهرستان فسا جیره بندی شده است. غلامحسین زارع پور، فرماندار فسا گفت: در دهستان میانده كه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد،آب جیره بندی شده، در روستاهای بخش نوبندگان، روستای زنگنه و مناطق عشایرنشین نیز با كمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم. وی گفت: شهرستان فسا به دلیل نداشتن آب های جاری و اتكا به آب های زیرزمینی در وضع خشكسالی یكی از شهرهای خاص و بحرانی فارس محسوب می شود.