ناشران برگزیده نمایشگاه کتاب و همچنین ناشران برگزیده سال ۸۶ در مراسم پایانی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معرفی شدند.

به گزارش ایسنا ناشران برگزیده بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به این شرح معرفی شدند؛ در بخش ناشران حوزه بزرگسال در بخش خصوصی، انتشارات فاطمی به عنوان ناشر نمونه معرفی و در بخش عمومی بزرگسال، انتشارات آستان قدس رضوی به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد. در بخش کودک و نوجوان در بخش خصوصی، انتشارات شباویز ناشر نمونه و در بخش دولتی، انتشارات شاهد، ناشر برگزیده شد. در بخش ناشران شهرستانی هم انتشارات نوید شیراز برگزیده معرفی شد. همچنین در بخش دانشگاهی از مرکز نشر دانشگاهی و در بخش ناشران آموزشی از انتشارات مبتکران تقدیر شد.

غرفه انتشارات گاج نیز به عنوان غرفه برتر بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شناخته شد. در بخش ناشران لاتین، انتشارات تیمه به عنوان ناشر برتر معرفی و در بخش عربی، انتشارات دانش کتیبه ناشر برتر شناخته شد. در ادامه نیز بیانیه هیأت داوران ناشران برتر سال ۸۶ خوانده شد که در این بیانیه، تعداد آثار منتشرشده در سال ۸۶، کیفیت آثار از نظر محتوا، داشتن آثار برتر در جشنواره ها و ترجمه آثار به زبان های زنده دنیا، ملاک انتخاب عنوان شده بود. در بخش ناشران بزرگسال خصوصی تهران، انتشارات سخن ناشر برگزیده سال معرفی شد و نشر نی شایسته تشویق. در بخش ناشران شهرستانی، انتشارات دلیل ما ناشر برگزیده و مسجد مقدس جمکران شایسته تشویق شناخته شد. در بخش ناشران وابسته به دستگاه های دولتی و عمومی، انتشارات بوستان کتاب قم، ناشر برگزیده سال معرفی و انتشارات دانشگاه تهران شایسته تشویق انتخاب شد.

در حوزه کتاب های کودک و نوجوان در بخش خصوصی، انتشارات محراب قلم به عنوان ناشر برگزیده سال انتخاب و از انتشارات شباویز تقدیر شد. در بخش ناشران کودک و نوجوان شهرستانی، هیأت داوران هیچ ناشری را شایسته انتخاب به عنوان ناشر برگزیده سال ندانست؛ اما نشر عروج اندیشه را شایسته تشویق معرفی کرد. در بخش ناشران وابسته به دستگاه های دولتی و عمومی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان ناشر برگزیده سال معرفی شد. همچنین در حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام از محسن ناجی نصرآبادی مصحح کتاب مجمل فصیحی، عبدالکریم جربزه دار مدیرمسوول نشر اساطیر و محمود هاشمی مدیرمسوول دفتر گسترش علم دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد.