مدیر عامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان گفت : با تداوم خشکسالی در سیستان و بلوچستان آب ۲۰ شهر از ۳۲ شهر این استان نوبت بندی می شود .

کرمی نژاد، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در خصوص خشکسالی در این استان گفت: استان سیستان و بلوچستان که به لحاظ اقلیمی در منطقه خشک و کم آبی واقع شده، در ده سال گذشته با خشکسالی بی سابقه ای رو به رو بوده است.

وی با اظهار تاسف افزود: بارندگی هایی که بیشتر در قسمت جنوبی اتفاق افتاد نیز به دلیل عدم امکان ذخیره سازی این آب ها در بهبود وضعیت و تغییر شرایط خشکسالی موثر نبوده است.

کرمی نژاد اعلام کرد: در حال حاضر در ۲۰ شهر از مجموع ۳۲ شهر این استان آب به صورت نوبت بندی در دسترس مردم قرار می گیرد و در ۱۲ شهر آبرسانی از طریق تانکرهای سیار انجام می شود.

وی شهرهایی که به صورت نوبت بندی از آب استفاده می کنند را بدین شرح اعلام کرد: زاهدان، خاش، نیکشهر، زهک، سراوان، چابهار، کنارک، محمد آباد، ادیمی، بنجار، دوست محمد، نوک آباد، خالق، سیرکان، بزمان، فنوج، نبت، نگور، راسک و بمپور.

مدیر عامل شرکت آبفای استان تصریح کرد: شهرهایی که در آن ها آب رسانی تانکری صورت می گیرد، شامل: زاهدان، خاش، نیکشهر، چابهار، کنارک، بزمان، نگور، زابلی و هیدوج هستند.

وی با اشاره به اقدامات شرکت آبفای سیستان و بلوچستان جهت گذر از این مرحله و به منظور کاهش تبعات ناشی از خشکسلای چندین ساله که در سال جاری نیز تداوم دارد، اذعان داشت: خرید و راه اندازی آب شیرین کن، حفر چاه های جدید، اجرای خطوط آبرسانی از محل چاه های حفر شده جهت انتقال آب به شهرها از جمله طرح های مورد نظر است.

کرمی نژاد عنوان کرد: اجرای خطوط برق رسانی به چاه های جدید، احداث ایستگاه های پمپاژ بر روی خطوط انتقال، احداث ایستگاه های بسته بندی آب آشامیدنی جهت تامین آب در مواقع اضطراری و ... از دیگر اقدامات است.

وی مجموع هزینه اجرایی این طرح ها را بالغ بر یکصد میلیارد ریال اعلام کرد و با اظهار امیدواری ادامه داد: با تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز و اجرای این طرح ها می توان آب مورد نیاز این شهرها را تامین کرده و تبعات ناشی از خشکسالی سیستان و بلوچستان را کاهش داد.