معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:الگوی مصرف آب كشور در مناطق مختلف كشور متفاوت است اما در چهار ماه گرم سال یعنی خرداد تا شهریور ۵ متر مكعب به این الگو اضافه خواهد شد.

رسول زرگر افزود: الگوی مصرف آب كشور با توجه به تعداد خانوار و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف كشور در فصل غیر تابستان از ۱۸متر مكعب تا ۲۴ مترمكعب در ماه است اما به دلیل افزایش دمای هوا و افزایش مصرف الگوی مصرف آب از خرداد تا شهریور با ۵ متر افزایش به ۲۳ تا ۲۹ متر مكعب خواهد رسید.

وی گفت:۵۷ درصد مشتركان آب زیر الگوی مصرف ، ۳۶ درصد از یك تا دو برابر الگوی مصرف و ۷ درصد هم بیشتر از الگوی مصرف، آب مصرف می كنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاكید كرد:وی ادامه داد: مشتركان پرمصرف باید توجه داشته باشند كه به دلیل وضعیت نه چندان مناسب آبی در كشور آن دسته از مشتركانی كه بیش از دو برابر الگو، آب مصرف كنند ابتدا جریمه خواهند شد و چنانچه این موضوع ادامه پیدا كند مشترك با قطعی آب مواجه می شود.

وی خاطر نشان كرد: استان های فارس، كرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد، خراسان جنوبی، بوشهر، كهكلویه و بویراحمد ، چهارمحال و بختیاری و ایلام استانهایی هستند كه در اولویت اول مقابله با خشكسالی هستند.