در حالی كه خشكسالی و كاهش بارش باران كشور را برای تأمین نیازهای آبی و برق درتابستان سال جاری دچار مشكل كرده است، افزایش گرما و انشعاب های غیر مجاز درخوزستان این مشكلات را مضاعف كرده است. مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان گفت: بیش از ۲۰ درصداز تلفات بخش توزیع برق در حوزه عملیاتی شركت های برق منطقه ای خوزستان به دلیل انشعاب های غیر مجاز در استان صورت می گیرد.مجید صالحی افزود: در سفر ریاست جمهوری به خوزستان نیز تصویب شد برای جلوگیری از كاهش مصرف برق انشعاب های غیر مجاز در سطح استان جمع آوری شود.وی با اشاره به افزایش روند گرما نسبت به سال گذشته و بالا رفتن میزان مصرف، عنوان كرد: مجموع نیروگاه های حرارتی و برق آبی در خوزستان ۹ هزار و ۶۲۹ مگا وات برق تولید می كند كه از این میزان ظرفیت تولید، شش هزار و ۲۴۴ مگاوات به نیروگاه های برق آبی تعلق دارد.

وی اضافه كرد: در نتیجه به طور طبیعی با توجه به خشكسالی و كاهش آبهای پشت سدها كه بخش اعظمی از برق را تأمین می كنند در سال جاری با كاهش تولید برق مواجه هستیم.وی گفت:در جلساتی كه با حضور مسئولین در استان برگزار شد. برای كاهش میزان مصرف برق و پیشگیری از بروز مشكلات ناشی از آن راهكارهایی از سوی برق منطقه ای خوزستان پیشنهاد داده شد. متخصصان ایرانی درصنعت حفاری باید بتوانند از این پس گستره فعالیتشان را از مرزها بگذرانند و خارج از مرزهای كشور خدمات فنی ارائه كنند. حیدر بهمنی مدیرعامل شركت ملی حفاری ایران، افزود: متخصصان شركت ملی حفاری ایران در این خصوص طی چهار ماه گذشته كار نظارت بر بلوك حفاری در دریای شمال را كه توسط شركت های بزرگ حفاری جهان در دست انجام است، آغاز كرده اند. وی ادامه داد: همچنین دو دستگاه دكل حفاری در خلیج فارس كه توسط شركت های ژاپنی در دست انجام است ، توسط شركت ملی حفاری ایران مدیریت و مهندسی می شود.وی با اشاره به اینكه امروز صنعت حفاری در كشور توانسته از مرز قطعه سازی بگذرد و ساخت دكل را در كشور نهادینه كند ،عنوان كرد: درحال حاضر ساخت بیش از شش هزار قطعه از قطعات مورد نیاز صنعت حفاری كشور توسط مهندسان و تولید كنندگان داخلی در دست انجام است و همچنین كار ساخت دكل توسط سازندگان داخلی در كشور انجام می شود.