مصرف آب شهروندان تهران در روز گذشته - شنبه - به دو میلیون و ۵۹۴ هزار متر مكعب رسید كه نسبت به روز مشابه سال گذشته ۹.۱۲ درصد كاهش داشته است.

كل مصرف آب تهران از ابتدای امسال تا روز گذشته ۱۳۴ میلیون و ۷۶۴ هزار متر مكعب بوده است.

گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضلاب شهر تهران می‌افزاید: در روز گذشته ۳۷.۴۵ درصد آب تهران از طریق چاه‌ها و بقیه آن از طریق سدهای كرج و لتیان تامین شده است.

گفتنی است مصرف آب تهران نسبت به روز جمعه ۴.۶۹ درصد كاهش داشته است.