وزیر نیرو با اشاره به قدرت مدیریت مجموعه آب كشور، گفت: وزارت نیرو با تمهیدات مطلوب و بدون استفاده از ابزار جیره بندی، از بحران كم آبی امسال عبور خواهد كرد.

پرویز فتاح در گفت وگو با مهر با تأكید بر قدرت مدیریت مجموعه آب كشور در كنترل بحران كم آبی گفت: برای آب تهران برنامه ریزی دقیق، فنی و كاملی صورت گرفته كه از همه جهات بر روی آن تدبیر شده؛ از سوی دیگر تمامی مسئولان استان و حتی در سطح ملی نیز به موضوع كم آبی واقف بوده و دارای هماهنگی كاملی هستند. وزیر نیرو افزود: البته مشخص است كه كمبود آب امسال وجود دارد؛ ولی تدبیر وزارت نیرو و همراهی مردم می تواند كشور را از این وضعیت با كمترین هزینه عبور دهد. وی تصریح كرد: وزارت نیرو به هیچ عنوان بحث جیره بندی آب در تهران را در دستور كار ندارد و تصور می رود با همكاری مردم و صرفه جویی های معمولی كه عنوان می شود، از این وضعیت به بهترین نحو عبور خواهیم كرد و جای دغدغه و نگرانی نیز نیست. فتاح گفت: وزارت نیرو به برنامه ریزان خود در شركت آب و فاضلاب تهران امیدواراست؛ این درحالی است كه تجربه كم آبی در گذشته نیز وجود داشته و امیدواریم مدیریت آب تهران در این وضعیت، از همه ظرفیت ها بهره مند شود. وی خاطرنشان كرد: نمی توان نسخه كلی برای آب در كشور پیچید؛ به این معنا كه آب مثل برق شبكه سراسری نیست و هر شهری برای خود، نسخه مخصوصی دارد. این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: تمام سعی ما عبور از بحران بدون بهره گیری از جیره بندی است.