مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت:از سال ۸۰ تاكنون به طور متوسط شاهد ۱۵ متر افت سفره های آب زیرزمینی بوده ایم.

داوود ملایی اظهار داشت:هزینه برداشت آب از سفره های زیرزمینی افزایش یافته است چرا كه از سال ۸۰ تاكنون به طور متوسط سفره های آب زیرزمینی ۱۵ متر افت داشته اند.

وی با تاكید بر اینكه توجه به آبهای زیرزمینی همواره مد نظر وزارت نیرو بوده است افزود: آبهای زیرزمینی محدود هستند و باید در برداشتها دقت نظر زیادی شود.

وی با بیان اینكه امسال شهر تهران یك میلیارد و ۵۵ میلیون متر مكعب مصرف خواهد داشت، خاطر نشان كرد:برای تامین آب استان تهران از آبهای سطحی از سدهای امیر كبیر،لار و لتیان استفاده می شود، بنابراین برای تامین ۳۰ درصد از آب مورد نیاز تهران از طریق سد امیركبیر و ۲۸ درصد دیگر نیز از سدهای لار و لتیان استفاده می شود.

به گفته وی، مابقی آب شرب استان تهران از آبهای زیرزمینی تامین می شود.

ملایی گفت: برای استان تهران ۳ تا ۶ ماه آینده ۱۵۵ حلقه چاه در دستور كار حفر و تجهیز قرار دارند كه به بهر‌ه‌برداری خواهند رسید.