وزیر نیرو با اشاره به قدرت مدیریت مجموعه آب کشور، گفت: وزارت نیرو با تمهیدات مطلوب و بدون استفاده از ابزار جیره بندی، از بحران کم آبی امسال عبور خواهد کرد. البته مشخص است که کمبود آب امسال وجود دارد؛ ولی تدبیر وزارت نیرو و همراهی مردم می تواند کشور را از این وضعیت با کمترین هزینه عبور دهد.

پرویز فتاح در گفتگو با مهر با تاکید بر قدرت مدیریت مجموعه آب کشور در کنترل بحران کم آبی گفت: برای آب تهران برنامه ریزی دقیق، فنی و کاملی صورت گرفته که از همه جهات بر روی آن تدبیر شده؛ از سوی دیگر تمامی مسئولان استان و حتی در سطح ملی نیز به موضوع کم آبی واقف بوده و دارای هماهنگی کاملی هستند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو به هیچ عنوان بحث جیره بندی آب در تهران را در دستور کار ندارد و تصور می رود با همکاری مردم و صرفه جویی های معمولی که عنوان می شود، از این وضعیت به بهترین نحو عبور خواهیم کرد و جای دغدغه و نگرانی نیز نیست.

فتاح گفت: وزارت نیرو به برنامه ریزان خود در شرکت آب و آب و فاضلاب تهران امیدواراست؛ این درحالی است که تجربه کم آبی در گذشته نیز وجود داشته و امیدواریم مدیریت آب تهران در این وضعیت، الگوی مدیریت کشور قرار گیرد و از همه ظرفیتها بهره مند شود.

وی خاطرنشان کرد: نمی توان نسخه کلی برای آب در کشور پیچید؛ به این معنا که آب مثل برق شبکه سراسری نیست و هر شهری برای خود، نسخه مخصوصی دارد؛ در این راستا تمام شهرها و روستاهایی که مشکل کمبود آب دارند احصاء شده و برای همه آنها تدبیر صورت گرفته است؛ اما نسخه ها قطعا با هم متفاوت است.

فتاح ادامه داد: آب یک دسته از شهرها از سد و دسته ای دیگر از چاه و سایر منابع تامین می شود، کمبودها با هم متفاوت است؛ ولی وزارت نیرو با تمهیدات مطلوب بدون استفاده از ابزار جیره بندی، از بحران کم آبی امسال عبور خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: تمام سعی ما عبور از بحران بدون بهره گیری از جیره بندی است و در اینکه آب شرب مردم تامین می شود، شکی نیست، به نحوی که تمامی مردم ایران زمین چه در شهر و چه در روستا، آب شرب مورد نیاز خود را تامین شده بدانند و بحث اینکه نتوانیم و نشود نیست.

فتاح تصریح کرد: بحث اصلی این است که آب مورد نیاز مردم در شهر و روستا با راحت ترین شکل و به این طور که شیر آب را باز کنند و آب را به صورت مداوم در اختیار داشته باشند، تامین شود. سعی می کنیم به این هدف برسیم و قدرت مدیریت آب کشور را در دولت نهم به نمایش گذاریم.